Wilde planten in Nederland en België

Platte bies - Blysmus compressus

Frysk-Heannebies

English-Flat-sedge

Français-Scirpe comprimé

Deutsch-Flache Quellbinse

Synoniemen-Scirpus cariciformis, Scirpus planifolius, Scirpus compressus, Schoenus compressus

Familie-Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Blysmus komt uit het Grieks en betekent een bron, waar de planten groeien. Compressus betekent opeengehoopt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt of helofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-10-45 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Daderot - cc0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels-Een enige mm dikke, strobruine, donkerder beschubde, kruipende wortelstok met uitlopers. Worteldiepte tot 20 cm.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De vrij taaie, vaak iets slappe, rechtopstaande of opstijgende stengels zijn min of meer afgerond en alleen onder het midden of vaak alleen aan de voet bebladerd. Bovenaan zijn ze zwak driekantig.


© Dick kerkhof - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


A.Poirel - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De bladen staan vaak rozetachtig af. Ze zijn vlak tot gootvormig, glanzend, gekield en 1-3 mm breed. Aan de rand zijn ze ruw en aan de top driekantig en ruw. Ze zijn korter dan de stengels.


Elke Freese - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


A.Poirel - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Tweeslachtig. Aan de voet van de bloeiwijze zit een kafjesachtig schutblad, dat vaak boven de aar uit steekt. De aar bevat vijf tot twaalf bloemen bij elkaar in twee rijen. De aartjes zijn roodbruin, sterk afgeplat, 1-3 cm lang en ongeveer half zo breed. De stijl heeft twee stempels. Mannelijke bloemen met drie meeldraden. De kafjes zijn langwerpig-lancetvormig, spits, 5-nervig en roodbruin met een groene kiel. Er zijn drie tot zes borstels met naar achteren gerichte weerhaakjes, die dubbel zo lang zijn als de vrucht.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De ongeveer 2 mm lange, bruine zaden zijn afgeplat-omgekeerd eivormig. Aan de voet zijn ze steelvormig versmald en aan de top toegespitst. Ze hebben een lange snavel (de stijlrest). Zonder deze snavel zijn ze ongeveer 2 mm lang. Eenzaadlobbig.


Franco Caldararo - cc by-nc-nd 4.0


Jean-Claude Bouzat - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op natte, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot licht bemeste, kalkrijke, humeuze, verdichte en vaak verstoorde grond. Enigszins zouttolerant (zand, leem en klei).

Groeiplaatsen-Moerassig grasland, weiland langs kreken en beken, brak grasland, kalkmoerassen met basenrijke kwel, bronvenen, natte duinvalleien, duinweiland, langs strandvlakten en kwelplekken aan de binnenduinrand, kwelplekken onderaan dijken en randen van brongebieden.

Verspreiding

Wereld-Europa (noordelijk tot in Zuid-Zweden en Schotland) en Zuidwest- en Midden-Azië.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl