Wilde planten in Nederland en België

Poelruit - Thalictrum flavum

Frysk: Giele rút

English: Common Meadow-rue

Français: Pigamon jaune

Deutsch: Gelbe Wiesenraute

Synoniemen:

Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Thalictrum is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse thallein (groen worden) en ictar (snel), naar de snelle groei van de soorten. Flavum betekent geel.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of helofyt.

Hoofdbloei: Juni en juli.

Afmeting: 45-90 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Met ondergrondse uitlopers.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, geribde stengels zijn kaal en vrij donkergroen.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De verspreidstaande bladeren zijn in omtrek meer lang dan breed, twee tot drie maal geveerd met tot 2 cm lange, langwerpige tot lijnvormige bladslippen met een zeer korte steel. Het topblaadje is groter dan de andere deelblaadjes. Ze zijn met de twee steunblaadjes vergroeid.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De zoet geurende, gelige bloemen staan rechtop. Samen vormen ze vrij kleine, dichte pluimen aan het eind van de hoofdstengel en aan vrijwel rechtopstaande zijstengels. Ze hebben vier zeer smalle, geelachtige bloemdekbladen, die afvallen zodra de bloem gaat bloeien. Ook de vele meeldraden met lichtgele helmknoppen staan rechtop. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met één stijl en stempel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De rijpe, rechtopstaande vruchten in het vruchthoofdje lopen min of meer evenwijdig. Ze bevatten een rond nootje met zes ribben. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Giacomo Bellone - CC BY-NC-ND 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte tot zeer vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze en vaak kalkhoudende grond.

Groeiplaatsen: Moerassen (rietland), waterkanten (langs rivieren, beken, kanalen, sloten, vijvers, laagveenplassen, spoorsloten, tichelgaten en in beek- en rivierdalen), ruigten (natte ruigten, verruigde rietvegetaties, strooiselruigten), grasland (drassig grasland), bermen, bossen en bosranden (grienden en wilgenbossen).

Verspreiding

Wereld: In bijna heel Europa, in West- en Midden-Siberië en in Noordwest-Afrika.

Nederland: Algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied, in het noordelijk zeekleigebied en in Noord-Brabant en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land, in Zeeland, Limburg en in de Hollandse duinen.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Inheems. Vrij zeldzaam. Het meest langs de Maas en zijn zijrivieren.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden. Deel 19 (1893)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 5, Johann Carl Krauss (1800)


Valsche Rhabarbare
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Svensk botanik, deel 5, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


British entomology, deel 6, J. Curtis (1823-1840)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora regni borussici, deel 11, A.G. Dietrich (1843)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 1, J.E. Sowerby (1863)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)

2001-2022 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL