Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Poelruit - Thalictrum flavum

Andere namen

Frysk: Giele rút

English: Common Meadow-rue

Français: Pigamon jaune

Deutsch: Gelbe Wiesenraute

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ranunculales

Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Geslacht: Thalictrum (Ruit)

Soort: Thalictrum flavum

Naamgeving (Etymologie): Thalictrum is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse thallein (groen worden) en ictar (snel), naar de snelle groei van de soorten. Flavum betekent geel.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of Helofyt.

Bloeimaanden: Juni en juli.

Afmeting: 45-90 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Met ondergrondse uitlopers.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande,  geribde stengels zijn kaal en vrij donkergroen.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De verspreidstaande  bladeren zijn meer lang dan breed, twee tot drie maal geveerd met tot 2 cm lange, langwerpige tot lijnvormige bladslippen met een zeer korte steel. Het topblaadje is  groter  dan de andere deelblaadjes. Ze zijn met de twee steunblaadjes vergroeid.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De zoet geurende, gelige bloemen staan rechtop.  Samen vormen ze vrij kleine, dichte pluimen aan het eind van de hoofdstengel en aan vrijwel rechtopstaande zijstengels. Ze hebben vier zeer smalle, geelachtige bloemdekbladen, die afvallen zodra de bloem gaat bloeien. Ook de vele  meeldraden met lichtgele helmknoppen staan rechtop. Het vruchtbeginsel  is bovenstandig met één stijl  en stempel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De rijpe, rechtopstaande  vruchten in het vruchthoofdje lopen min of meer evenwijdig. Ze bevatten een rond nootje met zes ribben. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Giacomo Bellone - CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte tot zeer vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze en vaak kalkhoudende grond.

Groeiplaatsen: Moerassen (rietland), waterkanten (langs rivieren, beken, kanalen, sloten, vijvers, laagveenplassen, spoorsloten, tichelgaten en in beek- en rivierdalen), ruigten (natte ruigten, verruigde rietvegetaties, strooiselruigten), grasland (drassig grasland), bermen, bossen en bosranden (grienden en wilgenbossen).

Verspreiding

Wereld: In bijna heel Europa, in West- en Midden-Siberië en in Noordwest-Afrika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied, in het noordelijk zeekleigebied en in Noord-Brabant en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land, in Zeeland en in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de Maasvallei en vrij algemeen in de Vlaamse zandstreek. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij zeldzaam langs de Maas en zijn zijrivieren. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden. Deel 19 (1893)

 
Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden. Deel 19 (1893)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 5, Johann Carl Krauss (1800)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 5, Johann Carl Krauss (1800)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra