Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Puntig fonteinkruid - Potamogeton mucronatus

Andere namen

Frysk: Skerp bearzerûch

English: Flat-stalked Pondweed, Fries pondweed

Français: Potamot à feuilles mucronées

Deutsch: Stachelspitziges Laichkraut

Verouderde of andere namen: Potamogeton friesii

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Geslacht: Potamogeton (Fonteinkruid)

Soort: Potamogeton mucronatus

Naamgeving (Etymologie): Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Mucronatus betekent van een spitse punt voorzien.

Kruising: Puntig fonteinkruid kan een kruising vormen met Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton x lintonii).

Dit Fonteinkruid is de steriele hybride tussen Gekroesd- en Puntig fonteinkruid en staat op vergelijkbare plaatsen waar die beide stamouders ook graag groeien. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van de beide stamouders en ze komt zeldzaam verspreid voor door het hele land. Ze heeft de habitus van een weinig krachtig Gekroesd fonteinkruid. De rhizomen zijn zwak ontwikkeld en de stengels zijn afgeplat en hebben op een of twee van de bredere zijkanten ervan een ondiepe, overlangse groef. De bladen zijn vlak of iets gekroesd en nagenoeg zonder tandjes langs de bladrand behalve nabij de stompe tot spitse bladtop (meerdere bladen controleren !). De steunblaadjes zijn aan de voet vergroeid en de middennerf wordt aan beide kanten begeleid door holtes die breed beginnen aan de basis van het blad maar snel versmallen tot een nauwe band die zich uitstrekt tot of nabij de bladtop.
René van Moorsel, 2014 - CC BY-SA 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 50-120 cm.

Wortels: Geen wortelstok.


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


web.corral.tacc.utexas.edu - CC0-1.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels zijn afgerond-afgeplat en voornamelijk bovenaan vertakt met talrijke korte zijtakjes.

Bladeren: De op gras lijkende bladeren zijn ondergedoken. Ze zijn lijnvormig, doorschijnend, 2 tot 3½ mm breed, lichtgroen en hebben meestal vijf nerven. De bladtop is stomp of toegespitst. De steunblaadjes bij de voet zijn met vergroeide randen stengelomvattend.


© Wim Langbroek - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


© Wim Langbroek - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De aren zijn losbloemig en bevatten meestal drie of vier, heel soms tot tien, groenige bloemen. De aarsteel wordt 2-6 cm lang en is bovenaan verdikt.

Vruchten: Een steenvrucht. Vaak worden er maar weinig zaden gevormd. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in ondiep, kalkrijk, voedselrijk, stilstaand of zwak stromend, zoet of zwak brak water met een modderige, licht tot matig organische bodem van zeeklei, rivierklei, veen of zand. Soms ook in groter en dieper water.

Groeiplaatsen: Plassen, vijvers, kanalen, beken en sloten.

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in ondiep, kalkrijk, voedselrijk, stilstaand of zwak stromend, zoet of zwak brak water met een modderige, licht tot matig organische bodem van zeeklei, rivierklei, veen of zand. Soms ook in groter en dieper water.

Groeiplaatsen: Water (plassen, vijvers, kanalen, beken en sloten).

Verspreiding

Wereld: Koel-gematigde streken op het noordelijk halfrond met een onderbreking in oostelijk Siberië.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in laagveengebieden in het westen en noorden van het land, het meest in Zuid-Holland en zeldzaam in het rivierengebied en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeer zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg. In Zeeland alleen in de duinstreek.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.

Puntig fonteinkruid

verspreidingsatlas.nl

Gekroesd fonteinkruid x Puntig fonteinkruid (Potamogeton x lintonii)

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam of verdwenen. In 1983 voor het laatst met zekerheid gevonden.
Rode lijst. Met verdwijning bedreigd.


Wallonië: Vroeger op drie plaatsen. Na 1979 niet meer aangetroffen.
Rode lijst. Verdwenen uit Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra