Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Rankende duivenkervel - Fumaria capreolata

Andere namen

Frysk:

English: White Ramping-fumitory

Français: Fumeterre grimpante

Deutsch: Rankender Erdrauch

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ranunculales

Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)

Geslacht: Fumaria (Duivenkervel)

Soort: Fumaria capreolata

Naamgeving (Etymologie): Duiven eten graag van de plant en de bladen lijken op die van Kervel, vandaar de Nederlandse naam. Fumaria is afgeleid van het Latijnse woord fumus (rook). Er zijn twee verklaringen voor de naam in omloop. 1. Als je het sap van de plant je ogen komt, komen er tranen en dat geeft hetzelfde gevoel alsof er rook in je ogen is gekomen. 2. Vroeger meende men dat de plant zich ook kon ontwikkelen uit damp of walm die uit de aarde opsteeg. Capreolata betekent verward, ineengevlochten of rankend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 30-90 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest  - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Wortels


bisque.cyverse.org - CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org - CC0-1.0


bisque.cyverse.org - CC0-1.0


bisque.cyverse.org - CC0-1.0

Stengels: De klimmende stengels zijn stevig.

Bladeren: De bladdelen zijn langwerpig of wigvormig.

Bloemen: Tweeslachtig. Bloemtrossen met lange stelen en met twaalf tot twintig vrij dicht op elkaarstaande bloemen. Deze zijn geelwit met een zwart-rode top, later soms helemaal rood wordend en 1-1,4 cm lang. Het bovenste kroonblad is samengedrukt met een opgekrulde rand. De kelkbladen zijn getand. Deze zijn net zo breed als de kroon.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtsteel is gekromd. De gladde vruchten zijn 2 mm lang. De schutbladen zijn even lang of langer dan de vruchtsteeltjes. Tweezaadlobbig.


Bruno Baroni - CC BY-NC-ND 4.0


Bruno Baroni - CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, verstoorde of omgewerkte grond.

Groeiplaatsen: Moestuinen, akkers, ruderale plaatsen, heggen, struwelen (voedselrijke zomen), bermen (open plekken), ruigten, begraafplaatsen, puinhopen en braakliggende grond.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest- en Midden-Europa, oorspronkelijk noordelijk tot in België en Groot-Britannië. Nu plaatselijk ingeburgerd in alle werelddelen.


gbif.org

Nederland: Zeer zeldzaam in Zuidoost-Groningen, in het rivierengebied en in het oosten.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeldzaam. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974..


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Het meest in de Leemstreek.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Wallonië: Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 14, Jan Kops en F.W. van Eeden (1872)


Flora Batava, deel 14, Jan Kops en F.W. van Eeden (1872)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

© 2001-2019 K.M. Dijkstra