Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Rankende helmbloem - Ceratocapnos claviculata

Andere namen

Frysk: Slingerhelmblom

English: Climbing Corydalis

Français: Corydale à vrilles

Deutsch: Rankender Lerchensporn

Verouderde of andere namen: Corydalis claviculata

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ranunculales

Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie

Geslacht: Ceratocapnos

Soort: Ceratocapnos claviculata

Naamgeving (Etymologie): Ceratocapnos is afgeleid van het Grieks cera (hoorn) en capnos (hoed). Claviculata betekent knotsvormig gevleugeld.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 30-100 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Donkey shot - CC BY-SA 4.0


Donkey shot - CC BY-SA 4.0

Wortels: Zeer ondiep, gespreid  wortelend.


franck.jullin - CC BY-SA 2.0 FR


franck.jullin - CC BY-SA 2.0 FR


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De kale, liggende of meestal klimmende stengels zijn sterk vertakt.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Donkey shot - CC BY-SA 4.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Rutger Barendse - freenatureimages.eu

Bladeren: De verspreidstaande,  zittende blaadjes zijn dubbel geveerd en eindigen in een vertakte hechtrank.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Donkey shot - CC BY-SA 4.0


Marie Portas  - CC BY-SA 2.0 FR


franck.jullin - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De zes tot acht bijeenstaande, gehelmde  bloemen vormen losbloemige trossen. Ze zijn 5-6 mm, geelwit, soms iets roodachtig aangelopen en met een korte spoor. Van de vier kroonbladen  hebben de binnenste bij de top een zwart-rode vlek. De bloemen  hebben twee kelkbladen, maar deze vallen snel af.  Er zijn zes meeldraden  per bloem en bovenstandig vruchtbeginsel  met een stijl  en stempel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Donkey shot - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een langwerpige  doosvrucht. De vruchtsteel is 1-2 mm. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde, soms zonnige plaatsen op droge tot soms vrij natte, voedselarme, kalkarme (zure) grond. Vooral op plekken met veel ruwe humus (zand, leem, veen of stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen en naaldbossen), bosranden, houtwallen, struwelen, heggen, hakhout, kapvlakten, houtkaden, zeeduinen, heide, plantsoenen, parken, villawijken, langs hekwerken, veebegraafplaatsen, rotsachtige plaatsen, moerassen (verruigd rietland), waterkanten (langs greppels, op aanspoelsel langs plassen en in oeverruigten langs kanalen).

Verspreiding

Wereld: West-Europa, van Noord-Portugal tot Zuidwest-Noorwegen. De oostgrens loopt door Noord-Limburg en Noordwest-Duitsland. De soort breidt zich uit naar Midden-Europa.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen op de zandgronden in het noordoosten, oosten en midden en vrij zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Limburg, aan de binnenduinrand en in laagveengebieden. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen en in de Zand- en Zandleemstreek. De soort breidt zich uit.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra