Wilde planten in Nederland en België

Reuzenberenklauw - Heracleum mantegazzianum

Frysk-Reuzebearepoat

English-Giant Hogweed

Français-Berce du Caucase

Deutsch-Riesen-Bärenklau

Synoniemen-Kaukasische berenklauw, Perzische berenklauw

Familie-Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Heracleum is genoemd naar de god Heracles of Hercules, vanwege de grootte van de plant en de grote geneeskracht, die men haar toeschreef. Mantegazzianum is genoemd naar Paolo Mantegazzi, een Italiaanse natuurhistoricus (1831-1910).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig tot soms vijfjarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-2-3 meter.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een penwortel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn gegroefd en rood gevlekt. Ze hebben stijve stengelharen op rode knobbeltjes en worden tot 10 cm in doorsnede.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De verspreidstaande bladen zijn dubbel veerdelig met een schede aan de voet en worden soms meer dan 1 meter lang. Ze hebben brede, getande en gelobde slippen. Het sap kan, voor mensen die daar gevoelig voor zijn, ernstige blaren veroorzaken.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen zitten in schermen met vijftig tot honderdvijftig stralen, die een doorsnee kunnen bereiken van een ½ m. De bloemen zijn wit en 0,8-2 cm. De kroonbladen van de buitenste bloemen zijn zeer ongelijk van grootte. De kroonbladen zijn ingesneden. Het omwindsel is meerbladig. Bloemen met vijf duidelijke kelktanden, vijf kroonbladen, vijf meeldraden en een vruchtbeginsel met twee stijlen en twee stempels.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een enigszins langwerpige splitvrucht. De eironde tot elliptische vruchten zijn 0,9-1,1 cm. Ze zijn breed gevleugeld en al dan niet behaard. Eén enkele plant kan vele duizenden nakomelingen voortbrengen. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke grond (zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaatsen-Bermen, middenbermen van autowegen, dijken, geluidswallen, omgewerkte grond, braakliggende grond, tuinen, ruderale plaatsen, ruigten, waterkanten, spoorbermen, plantsoenen, parken, loofbossen, bosranden en struwelen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië (de Kaukasus).

Nederland-Ingeburgerd tussen 1900 en 1924. Algemeen.

Vlaanderen-Ingeburgerd. Algemeen.

Wallonië-Ingeburgerd. Vrij algemeen.

Wetenswaardigheden

De stijve stengelharen op rode knobbeltjes maken bij aanraking gemakkelijk wondjes in de huid, waarna het sap van de plant de huid overgevoelig maakt voor zonnestraling. Daardoor kan de plant bij zonnig weer jeuk, forse blaren of soms zelfs bloedvergiftiging veroorzaken. (De werkzame stof - furocumarine - komt overigens ook in andere schermbloemigen voor, maar door hun spaarzame of zachte beharing of tengerder bouw zorgen deze veel minder vaak dan Reuzenbereklauw voor overlast).

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl