Ridderzuring - Rumex obtusifolius

Andere namen

Frysk: Poddeblêd

English: Broad-leaved Dock

Français: Patience sauvage

Deutsch: Stumpfblättriger Ampfer

Verouderde namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Caryophyllales

Familie: Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Geslacht: Rumex (Zuring)

Soort: Rumex obtusifolius

Naamgeving (Etymologie): Zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Rumex komt het Latijnse woord rumex (werpspies), hetgeen slaat op de bladvorm van een aantal soorten. Obtusifolius betekent met stompe bladen.

Ondersoorten: Er worden twee ondersoorten onderscheiden: Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius en Rumex obtusifolius subsp. transiens. Waar de beide ondersoorten dooreengroeien vindt men bijna steeds vruchtbare tussenvormen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 80-150 cm.


http://www.kuleuven-kulak.be


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Walter Siegmund - CC BY-SA 3.0

Wortels: Een stevige, zeer lange, taaie en sterk vertakte penwortel.


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


plantdata.bio.cmich.edu - CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels staan rechtop.


Prazak - CC BY-SA 3.0


H. Zell - CC BY-SA 3.0


Boris Gaberšcek - CC BY 2.5 si


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De wortelbladeren en de onderste stengelbladeren zijn groot en breed (breder dan 5 cm), eirond, met een diep hartvormige voet en zijn niet of nauwelijks gekroesd. De hogere bladeren zijn smaller, 10-30 cm lang en hebben een vlakke bladrand.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Walter Siegmund - CC BY-SA 3.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen zijn groenig. De bloempluim is meestal vrij los en breed met boogvormig opstijgende takken. Onderaan zijn de pluimen bebladerd. De binnenste bloemdekbladen hebben aan beide kanten drie tot acht tanden. Eén of alle drie bloemdekbladen hebben knobbels.


http://www.kuleuven-kulak.be


http://www.kuleuven-kulak.be


http://www.kuleuven-kulak.be


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtkleppen zijn driehoekig-eirond met flinke tanden. Van de drie kleppen is er meestal één met een knobbel. Vruchten en zaden verschillen in grootte (ook aan één plant). Er worden veel zaden geproduceerd. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius: De vruchtkleppen zijn eirond tot langwerpig met aan beide kanten verscheidene lange tanden. Meestal met slechts één knobbel op het bloemdek, zeer zelden drie knobbels.
Rumex obtusifolius subsp. transiens: De vruchtkleppen zijn langwerpig of nog smaller met aan beide kanten weinig korte tanden, soms zelfs helemaal ongetand. Steeds met drie dikke knobbels op het bloemdek. De vruchtttrossen zijn bij rijpheid vaak geelachtig.


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be


dzn.eldoc.ub.rug.nl

   

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak bemeste, omgewerkte grond (alle grondsoorten).

Groeiplaatsen: Tuinen, grasland (grasvelden, weiland, paardenweiden en beschaduwd grasland), bermen, dijken, ruderale plaatsen, ruigten (humeuze ruigten), braakliggende grond, waterkanten (o.a. rivieroevers, hoge aanspoelselgordels langs rivieren en langs sloten), perceelsscheidingen, bossen (wilgenbossen en langs bospaden), struwelen, heggen, boomgaarden en plantsoenen.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Ridderzuring - Rumex obtusifolius

Nederland: Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Ridderzuring

verspreidingsatlas.nl

Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius

verspreidingsatlas.nl

Rumex obtusifolius subsp. transiens

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer algemeen.

Ridderzuring - Rumex obtusifolius

Wallonië: Algemeen.

Oude illustraties

Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2018 K.M. Dijkstra