Wilde planten in Nederland en België

Riet - Phragmites australis

Frysk: Reid

English: Common Reed

Français: Roseau

Deutsch: Schilf

Synoniemen: Phragmites communis, Arundo phragmites

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Phragmites komt van het Griekse phragma (schutting), het werd gebruikt voor het maken van hagen of schuttingen. Australis betekent in het zuiden voorkomend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Helofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juli t/m oktober.

Afmeting: 1-3 meter.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels: Dikke, holle, ver kruipende of diepgaande wortelstokken. Ze vormen zeer forse uitlopers. Ook vaak met lange bovengrondse uitlopers,


bisque.cyverse.org -
cc by-nc 3.0


plantdata.bio.cmich.edu -
cc by-nc 3.0


s.idigbio.org -
cc by-nc 3.0


s.idigbio.org -
cc by-nc 3.0

Stengels: De stijf rechtopstaande, blauwgrijze stengels zijn kaal en meestal niet vertakt.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren: De grijsgroene of blauwgroene bladen hebben scherpe, ruwe randen. Ze zijn 1-4 cm breed en worden tot meer dan een ½ meter lang. Naar de voet en naar de top zijn ze versmald, naar de top zeer geleidelijk tot een fijne punt. Voor ontplooiing zijn de bladeren ingerold. Ze hebben een bosje haren i.p.v. een tongetje. De bladscheden overlappen elkaar.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen: Polygaam. De bloeiwijze staat eerst rechtop. De bloempluim bevat veel bloemen, is 15-40 cm lang, sterk vertakt, breed langwerpig, enigszins naar één kant gekeerd, paars-bruinachtig, roodachtig of soms geelachtig en gaat ten slotte bovenaan overhangen. De takken zijn aan de voet omgeven door haren. De harige aartjes zijn 1-1,6 cm lang en bevatten twee tot zes bloemen. De onderste bloem is mannelijk, de overige zijn tweeslachtig. De aartjesspil is lang behaard, de haren steken buiten de kelkkafjes uit. Kafjes met meestal drie nerven. Het onderste is langwerpig en ruim half zo lang als het eveneens langwerpige bovenste. De ongeveer 2 mm lange helmknoppen hangen uit de bloem. De palea is veel korter dan het lemma.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Krylenko VV -
cc by-nc 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige of soms half beschaduwde plaatsen in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet tot brak, stilstaand of zwak stromend, zwak zuur tot kalkrijk water en op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zoete tot brakke, zwak zure tot kalkrijke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaatsen: Waterkanten, moerassen, zeeduinen, hoge kwelders (schorren), akkers (akkerranden), bossen en bosranden (moerasbossen), bermen, dijken, afgravingen (kleigroeven), langs spoorwegen (spoordijken en langs schouwpaden) en tussen straatstenen.

Verspreiding

Wereld: In alle werelddelen. Het meest in de gematigde streken, maar ook in veel gebieden in de tropen.

Nederland: Algemeen.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen, maar zeldzamer in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 1 Graminae, deel 2, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 7 (1793)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


British entomology, deel 1, J. Curtis (1823-1840)
British entomology, deel 2, J. Curtis (1823-1840)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Svensk botanik, deel 2, J.W. Palmstruch e.a. (1803)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Calamos
Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl