Wilde planten in Nederland en België

Ringelwikke - Vicia hirsuta

Frysk-Lyts wikje

English-Hairy Tare (Hairy Vetch, Tiny Vetch)

Français-Vesce hérissée

Deutsch-Rauhhaarige Wicke

Synoniemen

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Hirsuta betekent ruwharig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-15-60 cm.


ry_folk - cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


AnRo0002 - cc0

Wortels-Met wortelknolletjes.


bisque.cyverse.org - cc by-nc 3.0


bisque.cyverse.org - cc0-1.0


bisque.cyverse.org - cc by-nc 3.0


s.idigbio.org - cc0-1.0

Stengels-De enigszins geribde, klimmende stengels zijn behaard.


Scott Bartlam - cc by-nc 4.0


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-Verspreidstaande, geveerde blaadjes met vier tot tien paar lijnvormige tot langwerpige, 0,5-2 cm lange en meestal kale deelblaadjes en een meestal vertakte rank aan het eind. De twee steunblaadjes hebben meestal aan één kant een haaks afstaande of schuin omhoog wijzende zijtand en vaak is die tand ook weer ingesneden.


Fran Delgado - cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. Vrij dichte trossen met meestal vier of vijf (soms één tot tien) bloemen in de oksels van de bladeren. De trossen zijn even lang of iets korter het draagblad. De vijf kroonbladen zijn blauwachtig wit en 2-5 mm. De zwaarden hebben een paarse vlek, de stijl is niet behaard en de vijf spitse en behaarde kelktanden zijn langer dan de kelkbuis, maar niet of nauwelijks langer dan de bloemkroon. De tien meeldraden zijn met elkaar vergroeid en het bovenstandig vruchtbeginsel heeft een stijl met twee stempels.


Willie Riemsma - cc by-nc-sa 3.0 nl


Luciano Arcorace - cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De giftige, knikkende, behaarde, eerst groene, maar later bruin tot zwart wordende peulen zijn 0,5-1,1 cm lang en bevatten meestal twee zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


Alex Abair - cc by-nc 4.0


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier)op (matig) droge, matig voedselrijke, zwak zure of kalkhoudende grond (zand en leem).

Groeiplaatsen-Graanakkers, hakvruchtakkers, laag duinstruweel, bosranden, kapvlakten, onder struiken in plantsoenen, dijken, bermen, schraal grasland, spoorbermen, industrieterreinen, braakliggende grond en zandgroeven.

Verspreiding

Wereld-Ringelwikke komt oorspronkelijk uit Europa en Azië.


Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl