Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ringelwikke - Vicia hirsuta

Andere namen

Frysk: Lyts wikje

English: Hairy Tare

Français: Vesce hérissée

Deutsch: Rauhhaarige Wicke

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Vicia (Wikke)

Soort: Vicia hirsuta

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Hirsuta betekent ruwharig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 20-60 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


AnRo0002 - CC0

Wortels: Met wortelknolletjes.


bisque.cyverse.org - CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org - CC0-1.0


bisque.cyverse.org - CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org - CC0-1.0

Stengels: De enigszins geribde,  klimmende stengels zijn behaard.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Verspreidstaande,  geveerde blaadjes met vier tot tien paar lijnvormige tot langwerpige, 0,5-2 cm lange en meestal kale  deelblaadjes en een vertakte rank aan het eind. De twee steunblaadjes hebben meestal aan één kant een haaks afstaande of schuin omhoog wijzende zijtand en vaak is die tand ook weer ingesneden.


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. Vrij dichte trossen met meestal vier of vijf (soms één tot acht) bloemen in de oksels van de bladeren. De trossen zijn even lang of iets korter het draagblad. De vijf kroonbladen  zijn blauwachtig wit en 2-4 mm groot. De zwaarden hebben een paarse vlek, de stijl is niet behaard en de vijf spitse en behaarde kelktanden zijn langer dan de kelkbuis, maar niet of nauwelijks langer dan de bloemkroon. De tien meeldraden  zijn met elkaar vergroeid en het bovenstandig vruchtbeginsel  heeft een stijl  met twee stempels.


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een doosvrucht. De knikkende, behaarde, eerst groene, maar later bruin tot zwart wordende  peulen zijn 0,5-1,1 cm lang en bevatten twee zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier)op droge tot matig droge, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand en leem).

Groeiplaatsen: Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), zeeduinen (laag duinstruweel), bosranden, kapvlakten, onder struiken in plantsoenen, dijken, bermen, grasland (schraal grasland), langs spoorwegen (spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Wereld: Ringelwikke komt oorspronkelijk uit Europa en Azië. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat en plaatselijk ook in de tropen.


gbif.org

Nederland: Algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, in Zeeland en in de Hollandse duinen. Elders zeldzamer.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Polders.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra