Wilde planten in Nederland en België

Ringelwikke - Vicia hirsuta

Frysk: Lyts wikje

English: Hairy Tare

Français: Vesce hérissée

Deutsch: Rauhhaarige Wicke

Synoniemen:

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Hirsuta betekent ruwharig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m juli.

Afmeting: 15-60 cm.


ry_folk -
cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


AnRo0002 -
cc0

Wortels: Met wortelknolletjes.


bisque.cyverse.org -
cc by-nc 3.0


bisque.cyverse.org -
cc0-1.0


bisque.cyverse.org -
cc by-nc 3.0


s.idigbio.org -
cc0-1.0

Stengels: De enigszins geribde, klimmende stengels zijn behaard.


Scott Bartlam -
cc by-nc 4.0


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
cc by-sa 4.0

Bladeren: Verspreidstaande, geveerde blaadjes met vier tot tien paar lijnvormige tot langwerpige, 0,5-2 cm lange en meestal kale deelblaadjes en een meestal vertakte rank aan het eind. De twee steunblaadjes hebben meestal aan één kant een haaks afstaande of schuin omhoog wijzende zijtand en vaak is die tand ook weer ingesneden.


Fran Delgado -
cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. Vrij dichte trossen met meestal vier of vijf (soms één tot tien) bloemen in de oksels van de bladeren. De trossen zijn even lang of iets korter het draagblad. De vijf kroonbladen zijn blauwachtig wit en 2-4(-5) mm lang. De zwaarden hebben een paarse vlek, de stijl is niet behaard en de vijf spitse en behaarde kelktanden zijn langer dan de kelkbuis, maar niet of nauwelijks langer dan de bloemkroon. De tien meeldraden zijn met elkaar vergroeid en het bovenstandig vruchtbeginsel heeft een stijl met twee stempels.


Willie Riemsma -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Luciano Arcorace -
cc by-nc 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden: Een doosvrucht. De knikkende, behaarde, eerst groene, maar later bruin tot zwart wordende peulen zijn 0,5-1,1 cm lang en bevatten meestal twee zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


Alex Abair -
cc by-nc 4.0


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Dominique Remaud - tela-botanica.org -
cc by-sa 2.0 fr


Digitale zadenatlas

Giftigheid: Giftig.

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier)op droge tot matig droge, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand en leem).

Groeiplaatsen: Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), zeeduinen (laag duinstruweel), bosranden, kapvlakten, onder struiken in plantsoenen, dijken, bermen, grasland (schraal grasland), langs spoorwegen (spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Wereld: Ringelwikke komt oorspronkelijk uit Europa en Azië. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat en plaatselijk ook in de tropen.


Nederland: Algemeen, maar  zeldzamer op zeeklei.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Arachus Crock
Cruijdeboek, deel 4, Rembert Dodoens. Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke (1554)


Deutschlands flora, deel 8, J. Sturm, J.W. Sturm (1810-1812)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Londinensis, deel 1, William Curtis (1775-1777)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 3, J.E. Sowerby (1864)


Ervum hirsutum
Introductio generalis in rem herbariam, deel 3, A.Q. Rivinus (1690-1777)


Aracus
Plantarum seu stirpium icones, deel 2, M. de Lobel (1581)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl