Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Rode klaver - Trifolium pratense

Andere namen

Frysk: Reade klaver

English: Red Clover

Français: Trèfle des prés

Deutsch: Rotklee

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Trifolium (Klaver)

Soort: Trifolium pratense

Naamgeving (Etymologie): Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Trifolium komt van het Latijnse tri (drie) en folium (blad), dus drietallige bladen. Pratense betekent in weiden groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig of overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 15-80 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een penwortel met zijwortels en wortelknolletjes.


hasbrouck.asu.edu - CC0-1.0


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org - CC0-1.0


s.idigbio.org - CC0-1.0

Stengels: De behaarde stengels groeien vanuit de oksels van de rozetbladen. Meestal zijn ze boogvormig opstijgend. Bij forse exemplaren staan ze in een kring. Vaak worden er pollen gevormd.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De onderste, drietallige  bladeren zijn lang gesteeld. De verspreidstaande  bovenste, eveneens drietallige  bladeren zijn bijna zittend. De behaarde  deelblaadjes zijn eivormig tot langwerpig en hebben vaak elk een V-vormige vlek. De steunblaadjes zijn breed, meestal eirond, generfd en voor meer dan de helft met de bladsteel vergroeid. Het vrije deel is driehoekig en vrij plotseling toegespitst.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijzen zijn dichtbloemig, bolvormig tot eivormig en meestal aan de voet omhuld door de schutblaadjes van de bovenste twee bladeren van een stengel of zijtak. Soms steken de bloeiwijzen op een korte steel boven de bladeren uit of ze zitten met twee bij elkaar. De bovenste bloemen staan rechtop. Ze zijn 1,2-1½ cm en paarsrood, soms vleeskleurig of wit. De kelk heeft tien nerven. De kelkbuis is aangedrukt behaard. Bloemen met tien meeldraden, waarvan negen met elkaar zijn vergroeid en een bovenstandig vruchtbeginsel  met een stijl  met twee stempels.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. De peulen zijn eivormig met een verbrede top. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op matig droge tot vrij natte, matig voedselarme tot voedselrijke, matig bemeste, zwak zure tot basische grond (zand, leem, zavel, veen, klei en löss).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (vochtig, bemest grasland), afgravingen (leemgroeven), stortterreinen, braakliggende akkers, zeeduinen (binnenduingrasland) en dijken.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Nu in alle werelddelen.


gbif.org

Nederland: Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen.

Wetenswaardigheden en toepassingen

In de Middeleeuwen stonden drie blaadjes symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Pratense is afgeleid van weide en geeft aan waar de plant groeit. Schapen die heel veel rode klaver aten werden onvruchtbaar. Rode klaver bevat veel fyto-oestrogenen. Vrouwen in de overgang hebben baat bij deze stoffen. Het is tevens een prima groenbemester en trekt bijen aan.Veel in het wild groeiende Rode klavers stammen van gekweekte rassen af. De vroeger algemene klavervelden behoren tegenwoordig grotendeels tot het verleden. In veel streken werd van de Rode klaver een lekkere, zij het vrij koppige wijn gemaakt. Van de gedroogde bloemen van de Rode klaver werd thee getrokken.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 1 (1796)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 1 (1796)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


A
Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra