Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Rond wintergroen - Pyrola rotundifolia

Andere namen

Frysk: Pearelblom

English: Round-leaved Wintergreen

Français: Pyrole à feuilles rondes

Deutsch: Rundblättriges Wintergrün

Verouderde of andere namen: Pirola rotundifolia, Rondbladig wintergroen

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ericales

Familie: Ericaceae (Heifamilie)

Geslacht: Pyrola (Wintergoen)

Soort: Pyrola rotundifolia

Naamgeving (Etymologie): Pyrola is het verkleinwoord van het Latijnse pyrus (peer) en slaat op de overeenkomst in vorm en glans van de bladen met die van de peer. Rotundifolia betekent met ronde bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Afmeting: 10-35 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


Matti Virtala - CC0

Wortels: Worteldiepte tot 20 cm.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De stengels zijn aan de voet stomp kantig. Meestal zijn ze groen, maar soms rood.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bladeren: De donkergroene bladeren zijn zwak glanzend, iets leerachtig, hebben een omgebogen rand, zijn gekarteld en rondachtig-eirond. De steel is even lang of langer dan de bladschijf. De schutbladen zijn eirond tot langwerpig en stengelomvattend.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bff - CC BY-SA 3.0


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De knikkende bloemen vormen samen (met aantallen van acht tot vijftien) een rechtopstaande, naar alle kanten gekeerde tros. Ze verspreiden een zwakke geur. De kelkslippen zijn langwerpig, spits en staan af. De bloemkroon is wit of iets roze, schaalvormig tot bijna vlak uitgespreid, gaat wijd open en is 0,8-1,2 cm. De kroonbladen zijn niet allemaal even groot. De S-vormige stijl wordt 0,6-1 cm lang, is omlaag gericht en eindigt in een schijf, waarop de vijf stempellobben als een kegeltje samen bij elkaar zitten.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


Bff - CC BY-SA 3.0


Bff - CC BY-SA 3.0


Bff - CC BY-SA 3.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl 

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige, voedselarme, zwak zure of iets kalkhoudende, humeuze grond (zand, leem, laagveen  en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (duinvalleien, noordhellingen, duinstruweel), rotsrichels, bossen (lichte plaatsen), moerassen (veenmoerassen en randen van hoogvenen), afgravingen (kruipwilgstruweel in verlaten zand- en leemgroeven), heide, langs schelpenpaadjes en grasland (schraal hooiland).

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Siberië en in Oost, Midden- en Noord-Europa, zeldzamer in West- en Zuid-Europa.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in de duinen en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, in het oosten en midden van het land, in Zeeland en in Flevoland.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Vrij zeldzaamn. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in de duinen. Eders zeer zeldzaam. De rode blokjes geven aan waar de plant lang geleden is gevonden, maar daar nu is verdwenen.
Rode lijst. Zeldzaam.


Wallonië: Zeldzaam in Lotharingen en de Kalkstreek.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 3 (1796)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 3 (1796)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra