Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ronde zegge - Carex diandra

Andere namen

Frysk: Rûne sigge

English: Lesser Tussock-sedge

Français: Laîche arrondie

Deutsch: Drahtsegge

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Geslacht: Carex (Zegge)

Soort: Carex diandra

Naamgeving (Etymologie): Zegge stamt uit het Indogermaanse woord seq (snijden). Carex is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse ceiro (ik snij), een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Diandra betekent met twee meeldraden.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 20-70 cm.


© Jakob Hanenburg - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Hugues Tinguy - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: Een opstijgende, kruipende wortelstok met uitlopers.


bisque.cyverse.org - CC BY-NC 3.0


fm-digital-assets.fieldmuseum.org - CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De dunne stengels zijn onderaan bijna rolrond en bovenaan vrij scherp driekantig met bolle kanten. De onderste scheden  zijn dof zwartachtig bruin en gaan niet vezelen. Ronde zegge vormt losse pollen.


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Hugues Tinguy - CC BY-SA 2.0 FR


Matti Virtala - CC0


Matti Virtala - CC0

Bladeren: De bladeren zijn gootvormig tot samengevouwen en 1-2 mm breed.


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Daderot - CC0


DeanWmTaylor - CC BY 2.0

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig. De bloeiwijze is compact, 1-5 cm lang en soms aan de voet iets onderbroken. De onderste zijassen zijn vaak vertakt, maar niet meer dan 1 cm lang. De schutbladen zijn kafjesachtig tot priemvormig. De aren zijn eivormig met onderaan vrouwelijke bloemen en aan de top de mannelijke. De bloemen hebben twee stempels. De kafjes zijn lichtbruin en vaak met een groene middenstreep. Ze hebben een brede, glanzende vliezige rand.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Hugues Tinguy - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De urntjes zijn platbol, eirond, 3 mm lang, glanzig bruin en hebben aan de rugkant ongeveer zes onduidelijke nerven en een kegelvormige, vrij lange snavel. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Eenzaadlobbig.


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, matig voedselarme, zwak zure tot kalkhoudende grond met vrij stabiel waterpeil en in stilstaand, meestal zeer ondiep, zoet, matig voedselarm, zwak zuur water (veen, zand en leem).

Groeiplaatsen: Moerassen (kalkmoerassen, trilveenmoerassen en verlandingsvegetaties), water (petgaten en ondiep, open water), waterkanten, grasland (venig grasland en onbemest hooiland), zeeduinen (duinvalleien met enige veenvorming) en bossen (lichte plekken in moerasbossen).

Verspreiding

Wereld: Koel-gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam in laagveengebieden, in Drenthe en in Fryslân. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Bedreigd. Trend sinds 1950: sterk afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in de Kempen.
Rode lijst . Met verdwijning bedreigd. Beschermd.


Wallonië: Zeer zeldzaam in Lotharingen, de zuidelijke Ardennen.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra