Wilde planten in Nederland en België

Rond wintergroen - Pyrola rotundifolia

Frysk-Pearelblom

English-Round-leaved Wintergreen

Français-Pyrole à feuilles rondes

Deutsch-Rundblättriges Wintergrün

Synoniemen-Pirola rotundifolia, Rondbladig wintergroen

Familie-Ericaceae (Heifamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Pyrola is het verkleinwoord van het Latijnse pyrus (peer) en slaat op de overeenkomst in vorm en glans van de bladen met die van de peer. Rotundifolia betekent met ronde bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m oktober.

Afmeting-10-35 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bartosz Cuber - cc by-sa 3.0


Bartosz Cuber - cc by-sa 3.0


Matti Virtala - cc0

Wortels-Worteldiepte tot 20 cm.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De stengels zijn aan de voet stomp kantig. Meestal zijn ze groen, maar soms rood.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bladeren-De steel is even lang of langer dan de bladschijf. De donkergroene bladen zijn zwak glanzend, iets leerachtig, hebben een omgebogen rand, zijn gekarteld en rondachtig-eirond.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bff - cc by-sa 3.0


Bartosz Cuber - cc by-sa 3.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De schutbladen zijn eirond tot langwerpig en stengelomvattend. De knikkende bloemen vormen (met aantallen van acht tot vijftien) een rechtopstaande, naar alle kanten gekeerde tros. Ze verspreiden een zwakke geur. De afstaande kelkslippen zijn langwerpig en spits. De bloemkroon is wit of iets roze, schaalvormig tot bijna vlak uitgespreid (wijd klokvormig), gaat wijd open en is 0,8-1,2 cm. De kroonbladen zijn niet allemaal even groot. De S-vormige stijl wordt 0,6-1 cm lang, is omlaag gericht en eindigt in een schijf, waarop de vijf stempellobben als een kegeltje samen bij elkaar zitten. De stijl is langer dan de bloemkroon.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bartosz Cuber - cc by-sa 3.0


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


Bff - cc by-sa 3.0


Bff - cc by-sa 3.0


Bff - cc by-sa 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige, voedselarme, zwak zure of iets kalkhoudende, humeuze grond (zand, leem, laagveen en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Duinvalleien, noordhellingen in de duinen, duinstruweel, rotsrichels, lichte plekken in bossen, veenmoerassen, randen van hoogvenen, kruipwilgstruweel in verlaten zand- en leemgroeven, heide, langs schelpenpaadjes en schraal hooiland.

Verspreiding

Wereld-Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl