Wilde planten in Nederland en België

Rozenkransje - Antennaria dioica

Frysk-Roazekrânske

English-Mountain Everlasting

Français-Pied-de-chat

Deutsch-Katzenpfötchen

Synoniemen

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Antennaria is afgeleid van het Latijnse antenna (voelspriet) en arius (vormig of achtig), omdat het zaadpluis of de meeldraden op een voelspriet van een insect lijkt. Dioica betekent tweehuizig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Chamaefyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-5-20 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels-Worteldiepte tot 20 cm.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-Zoden vormend. De plant heeft bovengrondse, dunne, vertakte uitlopers, die weer nieuwe rozetten vormen. De rechtopstaande bloeistengels zijn niet vertakt. De stengels zijn grijsviltig behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb (vrouwelijke bloemen)


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De rozetbladen zijn smal spatelvormig en in een steelachtige voet versmald. De stengelbladen zijn lijnvormig tot langwerpig. Ze zijn niet gesteeld (zittend), hebben één nerf.De bladen zijn van boven groen en van onderen witviltig behaard.


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 4.0


$Mathe94$ - cc by-sa 3.0


Jean-Luc Gorremans - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Eenslachtig. Tweehuizig. De eindelingse bloeiwijze is gedrongen. De bloemhoofdjes staan aan het eind van de steel met twee tot twaalf bij elkaar. De hoofdjes zijn 0,5-1,2 cm. De omwindselbladen in het bovenste deel zijn lintbloemachtig. Die van de mannelijke hoofdjes zijn vaak wit en de vrouwelijke vaak roze. De bloemhoofdjesbodem heeft geen stroschubben.


kuleuven-kulak.be/bioweb (vrouwelijke bloemen)


kuleuven-kulak.be/bioweb (vrouwelijke bloemen)


kuleuven-kulak.be/bioweb (mannelijke bloemen)


kuleuven-kulak.be/bioweb (mannelijke bloemen)

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het vruchtpluis bestaat uit haren. Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Benjamin Zwittnig - cc by 2.5 si


herbario.ipe.csic.es


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of zelden licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, niet bemeste, zwak zure, vaak licht betreden of begraasde grond (zand, lemig zand en leem).

Groeiplaatsen-Grazige plaatsen in de duinen en in heide, laagblijvend grasland, ijl kruipwilgstruweel en vrij open plekken met veel korstmossen.

Verspreiding

Wereld-Koude en koel-gematigde streken in Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl