Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ruige anjer - Dianthus armeria

Andere namen

Frysk:

English: Deptford Pink

Français: Oeillet velu

Deutsch: Rauhe Nelke

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Caryophyllales

Familie: Caryophyllaceae (Anjerfamilie)

Geslacht: Dianthus (Anjer)

Soort: Dianthus armeria

Naamgeving (Etymologie): Dianthus is afgeleid van het Griekse Dios (Jupiter) en anthos (bloem). De anjer was om haar schoonheid aan Jupiter gewijd. Armeria komt van het Keltische ar mer (aan de zee). De naam armeria is een herinnering aan de naam Flos Armerius die vroeger voor verschillende anjerachtige planten werd gebruikt. Ook Engels gras (Armeria), werd toen tot de Anjers gerekend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig, tweejarig of meerjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 10-45 cm.


kuleuven-kulak.be


Udo Schröter - CC BY-SA 2.5


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Franz Xaver - CC BY-SA 3.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande en  stijf vertakte stengels zijn ruw behaard.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: Een rozet met donkergroene, smal langwerpige, 1-3 mm brede bladen. De stengelbladen zijn tegenoverstaand. Ze zijn dicht begroeid met hele kleine stekelharen. De bladrand is gaaf. De bladschede is 0,5 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


AnRo0002 - CC0

Bloemen: Tweeslachtig. De kortgesteelde, rozerode, 0,8-1½ cm grote bloemen groeien met twee tot twintig bij elkaar in een hoofdjesachtige bloeiwijze, die omgeven wordt door lange, bladachtige, rechtopstaande, behaarde en spitse  schutbladen. Ze zijn even lang als de kelk. De kroonbladen zijn aan de top getand. De bijkelk is dicht behaard. Bloemen met vijf kroonbladen, vijf kelkbladen, tien meeldraden    en een bovenstandig vruchtbeginsel  met een stijl  met twee stempels.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot licht zure, kalkrijke, maar soms vrij kalkarme grond (zand, lichte klei, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bermen, dijken, langs spoorwegen (spoorbermen), grasland (hooiland en weiland), braakliggende grond, mijnsteenbergen, ruderale grond, bosranden, heggen en struwelen (kalkrijke zomen).

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië en Zuid-, Midden- en West-Europa. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam in Zeeland en zeer zeldzaam in het oostelijke rivierengebied en in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Het meest in de Maasvallei.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Wallonië: Vrij algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (in de zuidelijke Ardennen). Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra