Wilde planten in Nederland en België

 Nederlandse namen   Wetenschappelijke namen 

Ruige weegbree - Plantago media

Frysk: Rûch weversblêd

English: Hoary Plantain

Français: Plantain moyen

Deutsch: Mittlerer Wegerich

Synoniemen:

Familie: Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie): Weegbree komt al in het Oud-Saksisch voor als wegbreda, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool. Media betekent middelste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 30-45 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


hasbrouck.asu.edu -
CC0-1.0


herbariaunited.org


Loris Stalpers - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Stengels: De rechtopstaande, grijsachtige stengels zijn vrij sterk behaard.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant
- CC BY-SA 4.0

Bladeren: Meestal is er maar één bladrozet, dat vaak plat tegen de grond gedrukt is. De bladeren zijn langwerpig-omgekeerd eirond en hebben een gave rand of zijn zwak getand. Verder hebben de bladeren zeven tot negen nerven, gekromde haren en zijn ze naar de voet in een heel korte steel versmald.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De aren zijn rolrond, 2-6 cm lang en veel korter dan de aarsteel, maar wel langer dan de bladeren. De geurende bloemkroon is 4 mm groot en heeft witte kroonslippen. De paarsachtig roze meeldraden steken wijd uit de aar. De helmknoppen zijn krijtwit tot lila.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht met twee tot vijf zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Marcel Etienne - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke grond (mergel, löss, rivierzand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaatsen: Dijken (grasland op rivierdijken en kanaaldijken), bermen, hellingen, langs spoorwegen (spoorbermen), grasland (gazons, kalkgrasland en weiland), zandige ruggen in uiterwaarden en rivierduinen.

Verspreiding

Wereld: In een groot deel van Europa. Oostelijk tot Midden-Siberië. Ingebugerd in Oost-Azië en Noord-Amerika.

Nederland: Vrij zeldzaam. Het meest in het midden en zuiden. Zeer sterk afgenomen.

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Maasvallei, in Zuid-Limburg en in de omgevning van Brussel. Elders zeer zeldzaam.


Wallonië: Algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen).

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Breet wechbree
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

 

© 2001-2020 K.M. Dijkstra