Wilde planten in Nederland en België

Ruige klaproos - Papaver argemone

Frysk: Rûge klaproas

English: Prickly Poppy

Français: Coquelicot Argemone

Deutsch: Sand-Mohn

Synoniemen:

Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Klaproos komt van het klappend geluid dat de bloemblaadjes maken wanneer je ze (omgevouwen) tussen de handen legt en er op slaat. Papaver komt van het Keltische woord papapap (kinderpapa) of van papa (pap of brij) en verum (echt of waar), m.a.w. ware pap. Het plantensap werd namelijk in de pap gedaan om kleine, huilende kinderen rustiger te maken. Argemone komt van het Griekse argemon (oogziekte), waartegen de plant werd gebruikt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 15-30, maar soms tot 45 cm.


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Daniel Mathieu - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


europeana.eu - CC0

Stengels: De stengels zijn ruw behaard.


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Olivier Pichard -
CC BY-SA 3.0


Bertrant Bui - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De stengelbladen zijn niet stengelomvattend. De langwerpige bladeren zijn bijna dubbel geveerd met smalle lijnvormige slippen, die aan de top plotseling overgaan in een stekelpunt.


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Jean-Jacques Houdré - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Thierry Pernot - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen worden tot 6 cm in doorsnee. De kroonbladen zijn vuurrood met aan de voet meestal een zwarte vlek. Ze zijn 1½-2½ cm, vrij smal en bedekken elkaar nauwelijks. De meeldraden zijn blauwachtig en de helmdraad is bovenaan verbreed en vlak onder de helmknop weer versmald. Het vruchtbeginsel is knotsvormig met enige schuin omhoog staande stijve haren en vier tot zes stempelstralen. De bloemsteel is aanliggend behaard.


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


Björn S... -
CC BY-SA 2.0


Adrian198cm - Public Domain


Javier martinlo -
CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten worden 1½-2 cm lang. Ze zijn knotsvormig-langwerpig met rondom enkele stijve, naar boven gekromde haren (zelden zijn ze kaal). Naar de basis toe zijn ze geleidelijk versmald. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochthoudende, omgewerkte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vrij kalkarme tot neutrale grond (leemhoudend zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Akkers (graanakkers op leemhoudend zand), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), omgewerkte plaatsen, ruderale plaatsen, zandige, droge bermen, braakliggende grond en zanddijkjes.

Verspreiding

Wereld: Rondom de Middellandse Zee en in een groot deel van Europa.

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen. Het meest in het rivierengebied en in het duingebied. Zeldzaam in het noordoosten. Afgenomen.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Afgenomen.
Wallonië:
Vrij algemeen, maar zeldzamer in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL