Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ruw vergeet-mij-nietje - Myosotis ramosissima

Andere namen

Frysk: Rûge ferjit-my-net

English: Early Forget-me-not

Français: Myosotis hérissé

Deutsch: Hügel-Vergißmeinnicht

Verouderde of andere namen: Myosotis hispida

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Boraginales

Familie: Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Geslacht: Myosotis (Vergeet-mij-nietje)

Soort: Myosotis ramosissima

Naamgeving (Etymologie): Over de Nederlandse naam leest U meer bij Akkervergeet-mij-nietje. Myosotis komt van het Griekse Myos (muis) en het Griekse Otis (oortjes). De zachte beharing van de bloem en de vorm lijken enigszins op een muizenoor. Ramosissima betekent sterk vertakt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 5-30 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Wortels


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn zacht behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Zowel de rozetbladen als de verspreidstaande  stengelbladeren zijn langwerpig en begroeid met recht afstaande haren.  De stengelbladeren zijn zittend. De bladrand is gaaf.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De 2-3 mm grote bloemen vormen samen een schicht bovenaan de bloeistengel. Ze zijn helderblauw. De zoom is schotelvormig. De vijf vergroeide  kroonbladen zijn nauwelijks langer dan de kelk. De door gele keelschubben afgesloten kroonbuis  is meestal iets korter dan de kelk.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een splitvrucht. De vaak gekromde vruchtstelen maken een hoek van 60° tot 90° met de as van de bloeiwijze. Ze zijn 1-4 mm lang. De opzij of schuin naar beneden wijzende vruchtkelk is klokvormig en tot over de helft gespleten in slippen. Het onderste deel heeft haakvormige haren. De nootjes zijn bleekbruin. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende, vaak humusarme en enigszins omgewerkte grond (meestal op zand, verder op leem, zavel, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (mosduinen), zandige rivierdijken, bermen, langs schelpenpaadjes, akkers (akkerranden), grasland (droog, neutraal grasland, grasvelden en kalkhellingen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, opgespoten grond, muurtjes en rivierduinen.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en noordoostelijke delen.


gbif.org

Nederland: Algemeen in de duinen en vrij zeldzaam tot zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de duinen. Elders vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra