Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ruw walstro - Galium uliginosum

Andere namen

Frysk: Wrede tongblier

English: Fen Bedstraw

Français: Gaillet aquatique

Deutsch: Moor-Labkraut

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Gentianales

Familie: Rubiaceae (Sterbladigenfamilie)

Geslacht: Galium (Walstro)

Soort: Galium uliginosum

Naamgeving (Etymologie): Walstro komt van wiegstro (wal betekent wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Uliginosum betekent op vochtige plaatsen groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of helofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 15-60 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Matti Virtala - CC0


Willem van Kruijsbergen - freenatureimages.eu


Bjoertvedt - CC BY-SA 3.0

Wortels: Een wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


image.br.fgov.be - CC BY-NC-ND 3.0

Stengels: De heldergroene, liggende of opstijgende stengels hebben omlaag gerichte stekelhaartjes op de ribben. Ze zijn teer, slap en vierkantig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Bjoertvedt - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De bladeren groeien meestal in kransen van zes tot acht , maar soms van vier tot tien. Ze zijn spits, stekelpuntig, hebben é é n nerf en zijn langwerpig tot lijnvormig. Aan de onderkant zie je omlaag gerichte stekelhaartjes.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen een smalle, lange pluim. De bloeiwijzen zijn compacter dan die van Moeraswalstro. De bloemen zijn wit met gele helmknoppen en 2½ -4½ mm groot.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een splitvrucht (dopvrucht). De vruchten zijn ruw. Ze hebben wratjes en staan op een teruggekromd steeltje. Als ze rijp worden zijn ze donkerbruin. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal humeuze, zwak zure tot basische (kalkhoudende) grond (zand, leem, zavel en laagveen).

Groeiplaatsen: Grasland (schraal grasland en beekdalgrasland), moerassen (trilveen), waterkanten (o.a. langs greppels), bermen, langs spoorwegen (langs spoorsloten), afgravingen (leemgroeven) en zeeduinen (duinvalleien, duingrasland en duinstruweel).

Verspreiding

Wereld: In het grootste deel van Europa, behalve in de meest zuidelijke delen.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in de duinen en op de zandgronden in het noordoosten van het land en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land, in het rivierengebied en in laagveengebieden. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders vrij zeldzaam en zeer zeldzaam in de Polders.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië : Vrij algemeen in de Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra