Wilde planten in Nederland en België

Ruw beemdgras - Poa trivialis

Frysk: Wreed miedegers

English: Rough Meadow-grass

Français: Pâturin commun

Deutsch: Gewöhnliches Rispengras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Poa is het Griekse woord voor gras. Trivialis betekent alledaags.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m juli.

Afmeting: 40-100 cm.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Rasbak -
cc by-sa 3.0


Futterwiesenjefe -
cc by-sa 4.0


Franco Giordana - luirig.altervista.org

Wortels: Geen wortelstokken.


Dean Wm. Taylor -
cc by 2.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0

Stengels: Losse pollen vormend. De planten vormen vele dunne, bovengrondse uitlopers met niet bloeiende slappe, zeer smalbladige spruiten. De rechtopstaande stengels zijn bovenaan ruw.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
cc by-sa 4.0


Don Pedro28 -
cc by-sa 3.0


tanja_kahmann -
cc by-nc 4.0


merleg -
cc by-nc 4.0

Bladeren: De onderkant van de bladeren is glanzend. De vrij tere bladeren worden in de richting van de kapvormige top geleidelijk smaller. De bladscheden zijn ruw en gekield. Op de bladeren zie je alleen langs de middennerf twee groeven. De tongetjes zijn 0,5-1 cm lang. Ze omvatten als een kokertje de stengel en zijn schuin afgesneden (aan de bovenste bladen vaak sterk ingescheurd). Het tongetje van de niet bloeiende, slappe spruiten is ongeveer 0,5 mm lang.


Rasbak -
cc by-sa 3.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Tweeslachtig. De brede en losse bloeiwijze (pluim) staat rechtop of knikt aan de top. De kleine aartjes op korte steeltjes bevatten twee tot vijf bloemen. De kafjes hebben een iets naar binnen gebogen top.De helmknoppen kleuren paarsachtig. De twee witte stempels op de stijl zijn veervormig. Lemma's, na het drogen, met sterk uitspringende nerven.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
cc by-sa 4.0


James Lindsey -
cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Rasbak -
cc by-sa 3.0


Florent Beck - tela-botanica.org -
cc by-sa 3.0


nane200 -
cc by-nc 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot beschaduwde, grazige tot open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, vaak enigszins verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei, veen en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Waterkanten, moerassen (rietland en oeverwallen in het zoetwatergetijdengebied), omgewerkte grond, bermen, grasland (weiland en hooiland), uiterwaarden, bossen (loofbossen, beek- en rivierbegeleidende bossen en langs bospaden), natte bosjes, bosranden, heggen, struwelen, nieuwe bosaanplant, ruigten, zeeduinen, puinhopen, stortplaatsen en verslempte akkers.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of koel klimaat.

Nederland: Algemeen.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl