Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ruwe klaver - Trifolium scabrum

Andere namen

Frysk:

English: Rough Clover

Français: Trèfle scabre

Deutsch: Rauher Klee

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Trifolium (Klaver)

Soort: Trifolium scabrum

Naamgeving (Etymologie): Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Trifolium komt van het Latijnsche tri (drie) en folium (blad). De bladen zijn drietallig. Scabrum betekent ruw.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 5-25 cm.

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De liggende of opstijgende stengels zijn aanliggend behaard.

Bladeren: De bladstelen zijn tamelijk kort en ontbreken vrijwel bij de bovenste bladeren. De deelblaadjes zijn omgekeerd eirond, iets leerachtig, fijn getand en de zijnerven zijn aan de top omgebogen en verdikt. De steunblaadjes zijn driehoekig tot eirond en hebben een geleidelijk toegespitste top en een rode tekening.

Bloemen: Tweeslachtig. De zittende bloeiwijze is bolvormig en tot 1,2 cm. De bloeiwijze wordt omhuld door de bovenste bladeren. De bloemen zijn roomwit of soms iets roze, 4-5 mm en steken nauwelijks buiten de kelk uit. Na de bloei verhout de kelk en krommen de kelktanden zich als stekels opzij.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een doosvrucht. De peulen zijn langwerpig en bevatten meestal maar één zaadje. Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

   

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure, kalkrijke tot neutrale, grazige zandgrond, maar ook op zavel en stenige plaatsen.

Groeiplaatsen: Zeeduinen (vastgelegde duinen, kortblijvend duingrasland, randen van binnenduinweiland en en lage duintjes op zelden door de zee bereikte strandvlakten), grasland (droog, neutraal grasland, frequent beweid grasland en gazons), bermen (vaak gemaaide bermen en bermen die grenzen aan het duingebied), langs paden, dijken en kwelderranden.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, rondom de Middellandse Zee en in West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Zuid-Schotland.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse duinen en zeer zeldzaam elders in Zeeland.
Rode lijst 2012. Gevoelig. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen langs de kust.
Rode lijst. Zeer zeldzaam. Beschermd.


Wallonië: Vroeger zeer zeldzaam. Nu waarschijnlijk verdwenen.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 18, Jan Kops en F.W. van Eeden (1889)


Flora Batava, deel 18, Jan Kops en F.W. van Eeden (1889)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra