Wilde planten in Nederland en België

Ruw vergeet-mij-nietje - Myosotis ramosissima

Frysk: Rûge ferjit-my-net

English: Early Forget-me-not

Français: Myosotis hérissé

Deutsch: Hügel-Vergißmeinnicht

Synoniemen: Myosotis hispida

Familie: Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Over de Nederlandse naam leest U meer bij Akkervergeet-mij-nietje. Myosotis komt van het Griekse Myos (muis) en het Griekse Otis (oortjes). De zachte beharing van de bloem en de vorm lijken enigszins op een muizenoor. Ramosissima betekent sterk vertakt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 5-30 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Wortels


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn zacht behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Zowel de rozetbladen als de verspreidstaande stengelbladeren zijn langwerpig en begroeid met recht afstaande haren. De stengelbladeren zijn zittend. De bladrand is gaaf.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De 2-3 mm grote bloemen vormen samen een schicht bovenaan de bloeistengel. Ze zijn helderblauw. De zoom is schotelvormig. De vijf vergroeide kroonbladen zijn nauwelijks langer dan de kelk. De door gele keelschubben afgesloten kroonbuis is meestal iets korter dan de kelk.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een splitvrucht. De vaak gekromde vruchtstelen maken een hoek van 60° tot 90° met de as van de bloeiwijze. Ze zijn 1-4 mm lang. De opzij of schuin naar beneden wijzende vruchtkelk is klokvormig en tot over de helft gespleten in slippen. Het onderste deel heeft haakvormige haren. De nootjes zijn bleekbruin. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Dominique Remaud -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende, vaak humusarme en enigszins omgewerkte grond (meestal op zand, verder op leem, zavel, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (mosduinen), zandige rivierdijken, bermen, langs schelpenpaadjes, akkers (akkerranden), grasland (droog, neutraal grasland, grasvelden en kalkhellingen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, opgespoten grond, muurtjes en rivierduinen.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en noordoostelijke delen.\

Nederland: Algemeen in de duinen. Elders vrij algemeen tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Scorpioen cruyt wijfken
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Myosotis hispida
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL