Wilde planten in Nederland en België

Schaduwgras - Poa nemoralis

Frysk: Skaadgers

English: Wood Meadow-grass

Français: Pâturin des bois

Deutsch: Hain-Rispengras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Poa is het Griekse woord voor gras. Nemoralis betekent uit bossen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 30-90 cm.


Daderot -
CC0


Daderot -
CC0


Daderot - Public Domain


Krzysztof Ziarnek -
GFDL

Wortels: Geen wortelstokken.


Giorgio Faggi - luirig.altervista.org


Giorgio Faggi - luirig.altervista.org


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: Vaak ligt de voet van een deel van de stengels op de grond en is vertakt. De bloeistengels staan rechtop. Schaduwgras vormt losse tot vrij dichte pollen.


Sarefo -
CC BY-SA 3.0


Bertrant Bui - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Bertrant Bui - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De lange, enigszins stijve bladeren zijn dofgroen. Aan de voet staan ze niet waaierachtig uit. Ze zijn hoogstens 2½ mm breed en naar de top geleidelijk toegespitst. De hogere stengelbladeren staan naar alle kanten af. De bladschede is afgerond en niet of nauwelijks gekield. Het tongetje is zeer kort (tot een ½ mm) of het ontbreekt.


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Mathieu Menand - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Giorgio Faggi - luirig.altervista.org

Bloemen: Tweeslachtig. De ijle, losse bloempluim bevat maar weinig bloemen en hangt meestal over. De pluim is 5-10 cm lang. De aartjes bevatten één tot zes bloemen, maar meestal zijn het er twee.


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


James Lindsey -
CC BY-SA 3.0


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Meestal licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale, soms kalkhoudende, losse bosgrond (zand, zandige leem, leem, zandige löss, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (lichte loofbossen en langs bospaden), bosranden, houtwallen, kapvlakten, heggen, bij buitenplaatsen, parken, waterkanten (beekoeverwallen en licht beschaduwde beekoevers in bossen), langs holle wegen, wanden van steengroeven en muren.

Verspreiding

Wereld: Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in o.a. Zuid-Afrika en zuidelijk Zuid-Amerika.

Nederland: Algemeen, maar zeldzaam in de Hollandse binnenduinrand, in het Waddengebied, in Zeeland, in laagveen- en zeekleigebieden en in Noordoost-Nederland.

Vlaanderen: Algemeen, maar veel zeldzamer  in het kustgebied.
Wallonië:
Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 15, Jan Kops en F.W. van Eeden (1877)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL