Wilde planten in Nederland en België

Schedefonteinkruid - Stuckenia pectinata

Frysk: Knopich bearzerûch

English: Fennel Pondweed

Français: Potamot pectiné

Deutsch: Kamm-Laichkraut

Synoniemen: Potamogeton pectinatus

Familie: Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Pectinatus betekent gekamd of kamvormig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 20-300 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Cor Nonhof -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0

Wortels: De tot 1,5 mm dikke, sterk vertakte wortelstok kruipt ver en heeft knolletjes (in de herfst knolvormig opgezwollen).


USFWS Mountain-Prairie - Public Domain


Bert Hidding - Public Domain - knolletjes


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: Een onbehaarde plant. De draadvormige, rondachtig samengedrukte stengels zijn rijk gaffelvormig vertakt en worden soms enige meters lang. Ze zijn tot 1 mm dik, met meestal 1,5 tot 4 cm lange leden.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


ramazan_murtazaliev -
CC BY-NC 4.0


inczi89 -
CC BY-NC 4.0

Bladeren: Alle bladen zijn ondergedoken. Ze zijn grasachtig, rolrond-draadvormig of zeer smal lijnvormig en 2-15 cm lang en 0,5-2,5 mm breed. De bladrand is gaaf, niet getand. Ze hebben duidelijke dwarsnerven. De bladeren hebben een 1-6 cm lange bladschede aan de voet. De bladtop is meestal spits, maar soms stomp. De steunblaadjes worden tot 5 cm lang, zijn schedevormig, niet vergroeid en zijn groen met een witte rand. De onderste is verwijd en heeft een gereduceerde bladschijf.


Ivlev-Konstantin-Sergeevith -
CC BY-NC 4.0


mallaliev -
CC BY-NC 4.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


Jasenka Topic - freenatureimages.eu

Bloemen: Tweeslachtig. De onderbroken aren hebben een lange steel, zijn 2-5 cm lang en zitten aan het eind van de stengels. Ze drijven in het water. De bloemen zijn groenig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Panek -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een steenvrucht. De vruchtjes zijn bruin en bijna halfcirkelvormig. Aan de rugkant zijn ze gekield of afgerond, de buikzijde is recht tot zwak bolvormig en draagt aan het boveneinde een kort spitsje (een korte snavel). Ze worden 3 tot 5 mm lang en 2 tot 3 mm breed. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Jose Hernandez - USDA-NRCS PLANTS Database


Jose Hernandez - USDA-NRCS PLANTS Database


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselarme tot voedselrijk, al dan niet vervuild, stilstaand tot matig stromend, brak of zoet, kalkhoudend water met een modderige bodem (voornamelijk op minerale grond, weinig op veen).

Groeiplaatsen: Water (rivieren, vijvers, beken, geulen in getijdengebieden, kreken, af en toe doorstroomde rivierarmen, kanalen, grachten, brede sloten, veedrinkpoelen, plassen, duinplassen, zand- en kleigroeven, brakke kleiputten achter de zeedijk, infiltratiegeulen en aan de rand van het Ijsselmeer).

Verspreiding

Wereld: In alle werelddelen.

Nederland: Algemeen, maar zeldzamer op de Veluwe en in het oosten van het land.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Vrij zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL