Wilde planten in Nederland en België

Schermhavikskruid - Hieracium sectie Hieracioides

Frysk-Fertakke haukkrûd

English-Leafy Hawkweed

Français-Epervière en ombelle

Deutsch-Dolden-Habichtskraut

Synoniemen-Hieracium umbellatum

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden, dat de havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. Umbellatum betekent schermvormig of met een scherm bloeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m november.

Afmeting-10-120 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Jerzy Opiola - cc by-sa 4.0


Jerzy Opiola - cc by-sa 4.0


Jerzy Opiola - cc by-sa 4.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De donkergroene stengels zijn vaak weinig behaard. Meestal zijn ze alleen aan de top vertakt. Gewoonlijk met veel bladen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Jerzy Opiola - cc by-sa 4.0


Teun Spaans - cc by 2.5


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Bladeren-In de bloeitijd zijn de rozetbladen afgestorven. De stengelbladen zijn langwerpig tot lijnvormig (meestal minder dan 1,5 cm breed). Vaak hebben ze een omgerolde rand, zijn ze (ogenschijnlijk) weinig of niet getand en naar de voet min of meer steelachtig versmald.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Qwert1234 - cc by-sa 3.0


Athenchen - cc by-sa 3.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen-Tweeslachtig. De weinige bloemhoofdjes vormen meestal schermvormige pluimen of in twee boven elkaar staande kransen. De gele hoofdjes zijn 2-3 cm. De stijlen zijn eveneens geel. De teruggebogen omwindselbladen zijn zwartgroen en kaal of ze hebben enkele haren of klieren. De middelste en de onderste staan aan de top af en zijn teruggebogen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Teun Spaans - cc by 2.5


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, open of grazige plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, meestal zure of zwak zure, maar soms basische grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, langs bospaden, bosranden, houtwallen, struwelen, kapvlakten, licht beschaduwde bermen, duingrasland, op aangevoerd duinzand, zandige dijken, heide, schraal grasland, hooiland, braakliggende grond, spoorbermen, spoorwegterreinen, industrieterreinen en zandgroeven.

Verspreiding

Wereld-Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl