Wilde planten in Nederland en België

Schildereprijs - Veronica scutellata

Frysk-Skyldsiederf

English-Marsh Speedwell

Français-Veronique à écussons

Deutsch-Schild-Ehrenpreis

Synoniemen

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De naam ereprijs is mogelijk afkomstig van de Vlaamse botanist Dodoens, die de planten eer ende prijs oft loffgaf vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Er zijn echter nog een tweetal verklaringen in omloop. Ereprijs zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans kregen van deze bloemen. Een derde verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager, dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Toen gaf hij het plantje de naam ereprijs. Veronica is genoemd naar de heilige Veronica. Veronica zou in een zweetdoek de afdruk gekregen hebben van het aangezicht van Christus. Sommigen menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk. Scutellata betekent schotelvormig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt of helofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-7-30 cm.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Christian Fischer - cc by-sa 3.0


Fornax - cc by-sa 3.0

Wortels


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0

Stengels-De liggende, opstijgende of rechtopstaande, gladde stengels zijn meestal kaal.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren-De tegenoverstaande, zittende bladen zijn lijnvormig of lancetvormig, spits, iets gezaagd tot gaafrandig en geleidelijk in een wigvormige of iets afgeronde voet versmald. Ze zijn lichtgroen of bruin aangelopen.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De kleine schutbladen zijn korter dan de steel en bloem samen. De langgesteelde ijle bloemtrossen zitten meestal afzonderlijk in de oksel van één blad van een bladpaar. De as tussen de bloemen is iets geknikt. De 5-6 mm grote bloemen zijn bleekroze, lila, wit of soms bleekblauw met donkerder nerven. De kroonbuis is erg kort en lijkt een ring die de vier kroonbladen met elkaar verbindt. Verder hebben de bloemen vier kelkbladen, twee meeldraden en een bovenstandig vruchtbeginsel met een stijl en stempel.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-De doosvruchten zijn sterk zijdelings afgeplat, iets breder dan lang, omgekeerd hartvormig, kaal en veel langer dan de kelk. De voet is afgerond. De stijlrest staat in de insnijding bovenaan de vrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Florent Beck - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Jacques Maréchal - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, iets open plaatsen op natte, voedselarme tot matig voedselrijke, fosfaatarme, zwak zure grond of in ondiep water (zand en laagveen en soms op klei).

Groeiplaatsen-In en langs sloten, weidebeekjes, vennen, greppels, vijvers en poelen, veenmoerassen, verlandingsvegetaties, duinpannen, ijsbaantjes, natte heide, nat weiland, venig hooiland, 's zomers droogvallende plekken van pas afgegraven terreinen en kapvlakten van moerasbossen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit koele en gematigde streken op het noordelijk halfrond, met een grote onderbreking in Oost-Siberië.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl