Wilde planten in Nederland en België

Sierlijke vetmuur - Sagina nodosa

Frysk-Knopige fetmier

English-Knotted Pearlwort

Français-Sagine noueuse

Deutsch-Knotiges Mastkraut

Synoniemen-Spergula nodosa, Krielparnassia, Knopige vetmuur

Familie-Caryophyllaceae (Anjerfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Sagina betekent meststof. De planten werden meer als mest dan als voedsel gebruikt. Volgens anderen komt sagina echter van saginare (vetmesten). Mogelijk i.v.m het voeren van vee, bijv. ganzen, die werden gevoerd (vetgemest) met sagina. Nodosa betekent knopig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-5-25 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels-Eén centraal wortelstelseltje.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-Polvormend. De stengels liggen stervormig uitgespreid, met weinige, uit één punt ontspruitende, opstijgende takken en met bundeltjes kleine bladen in de bladoksels, waarmee de plant zichzelf kan stekken.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bladeren-De blaadjes zijn kort stekelpuntig. De middelste en bovenste blaadjes groeien in de oksels in een bundeltje bij elkaar. De bovenste blaadjes zijn veel korter dan de onderste.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De dunne, rechtopstaande bloemstelen worden tot 1 cm lang. De witte, 0,5-1 cm grote bloemen zijn meestal vijftallig (maar soms meer). De kroonbladen zijn tenminste twee keer zo lang als de kelkbladen. De meeldraden groeien in één of in twee kransen van vijf.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Vruchten en zaden-De doosvrucht is bijna rond en vijfkleppig. De donkerbruine, eivormige zaden zijn ongeveer 0,5 mm. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


Guus de Vries - waarneming.nl


Tom van Noort - waarneming.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige of vrij natte, matig voedselarme, niet of weinig bemeste, kalkrijke en soms iets brakke grond (zand, aangevoerd duinzand, leem, laagveen, trilveen en steenachtige plaatsen).

Groeiplaatsen-Duinvalleien, van de zee afgesnoerde strandvlakten achter de duinen, soms in duingrasland, aan de randen van schorren of kwelders, trilveen, mosrijke niet te dichte moerasvegetatie in beekdalen, op muren aan het water, zoals sluismuren, op in het water liggende balken, zandplaten, veenweiden, open plekken in blauwgrasland, langs lemige heidepaadjes, met schelprijk zand opgespoten grond en tussen steenblokken van zeedijken (basaltglooiingen).

Verspreiding

Wereld-Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond. Het meest in de buurt van de zeekust.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl