Wilde planten in Nederland en België

Sikkelklaver - Medicago falcata

Frysk-Krûme klaver

English-Sickle Medic

Français-Luzerne en faux

Deutsch-Sichelklee

Synoniemen-Medicago sativa subsp. falcata

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Medicago komt van het Latijnse medicus of medica (van Medië afkomstig). falcata betekent sikkel- of zeisvormig.

Kruising-Bonte luzerne (Medicago x varia) is de bastaard van Sikkelklaver en Luzerne.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-20-50 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels-Een penwortel en soms meters lange, ondergrondse uitlopers.


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0


herbariaunited.org


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels-Vaak grote matten vormend. De liggende tot opstijgende stengels zijn verspreid behaard.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De blaadjes zijn drietallig. De deelblaadjes zijn langwerpig tot lijnvormig, tot 2 cm groot en met de grootste breedte boven het midden en aan de top enkele tanden. De steunblaadjes zijn smal en meestal zwak getand.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De meestal rijkbloemige trossen zijn halfbolvormig of eivormig. De 5 tot 12 mm grote bloemen zijn geel of soms geelwit.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De zwarte, 0,8-1½ cm lange peulen zijn vrijwel recht tot sikkelvormig (hoogstens een kwart van een cirkel). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, grazige grond (zand, klei, leem, zavel en mergel).

Groeiplaatsen-Rivierduinen, rivierdijken, binnenduinen, duinbermen, kalkgrasland, bermen, spoorbermen, spoorweg-, haven- en industrieterreinen, opgespoten kalkrijk zand, braakliggende grond en rivieroeverwallen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa tot in Centraal-Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl