Namen
Nederlands: Slanke waterweegbree (Middelste waterweegbree)
Frysk: Ier kikkertsblêd
English: Narrow-leaved Water-plantain
Français: Plantain lancéolé (Plantain d'eau lancéolé)
Deutsch: Lanzettblättriger Froschlöffel
Wetenschappelijk: Alisma lanceolatum
Familie: Waterweegbreefamilie, Alismataceae
Geslacht:
Alisma, Waterweegbree
Naamgeving: Alisma komt van het Keltische alis (water), dus een waterplant. Lanceolatum betekent " lancetvormig" .

Beschrijving
Afmeting: Tot 1,4 meter.
Levensduur: Overblijvend. Hydrofyt (waterplant) of helofyt (winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water).
Bloeimaanden: Juni, juli, augsutus en september.
Wortels: Worteldiepte tot 50 cm.
Stengels: De bloeistemgels staan rechtop.
Bladeren: De bladeren zijn langwerpig, 3 tot 6½ keer zo lang als breed. Aan de voet zijn ze wigvormig in de steel versmald. Vaak zijn ze iets blauwachtig.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn paarsroze. De stijl is vaak zwak S-vormig gebogen. De stempelhaartjes zijn met het blote oog zichtbaar. De bloemdekbladen zijn toegespitst.
Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Vruchten met 1 of 2 groeven aan de rugkant. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Biotoop
Bodem: Zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of langzaam stromend, matig voedselrijk tot voedselrijk, kalkhoudend, zoet tot zwak brak water en op droogvallende, maar wel blijvend natte plaatsen (het meest op klei).
Groeiplaatsen: Waterkanten en water (droogvallende oevers van vijvers en plassen, krimpscheuren van droogvallende kleiputten, in uitdrogende sloten, ondiepe vijvers en kanalen), afgravingen en moerassen (verlandingsvegetaties).

Verspreiding
Wereld
Slanke waterweegbree - Alisma lanceolatum
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en in Europa, behalve in het noorden.

Nederland

Vrij algemeen in laagveengebieden, vooral in Zuid-Holland, in het rivierengebied en plaatselijk in Zeeland en zeldzaam in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen
Slanke waterweegbree - Alisma lanceolatum
Vrij zeldzaam. Het meest in het kustgebied en langs de Maas. Achteruitgegaan in de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd. Beschermd.

Wallonië Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Slanke waterweegbree - Alisma lanceolatum

© 2001-2016 K.M. Dijkstra