Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Slanke wikke - Vicia tetrasperma subsp. gracilis - Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma

Andere namen

Frysk: Wikeartsje

English: Slender Tare, Smooth Tare

Français: Vesce à petites fleurs, Vesce à quatre graines

Deutsch: Zarte Wicke, Viersamige Wicke

Verouderde of andere namen: Vicia laxiflora, Vicia tenuissima, Ervum gracile,Vicia parviflora

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Vicia (Wikke)

Soort: Vicia tetrasperma

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Tetrasperma betekent vierzadig en gracilis slank of tenger.

Ondersoorten: Slanke wikke (Vicia tetrasperma subsp. gracilis) en Vierzadige wikke (Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 15-70 cm.

Slanke wikke


Ans Gorter - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Vicia tetrasperma
Dalgial -
CC BY 3.0

Vierzadige wikke


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


europeana.eu - CC0


europeana.eu - CC0

Stengels: De stengels zijn vrijwel kaal.

Slanke wikke


Corentin Zheng - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren: Slanke wikke: De bladeren zijn geveerd met twee of drie, maar soms tot zes paar lijnvormige, tot 2,5 cm lange deelblaadjes met een spitse top.
Vierzadige wikke: De bladeren zijn geveerd en bestaan uit drie tot acht (meestal vier ) paar langwerpig-lijnvormige deelblaadjes met een lengte van 0,5-2 cm. Ze hebben een een gave rand en een afgeronde tot zwak hartvormige top met een stekelpuntje. De steunblaadjes zijn aan de buitenkanten geoord.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Vicia tetrasperma
AnRo0002 -
  CC0


Vicia tetrasperma
AnRo0002 -
  CC0

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Slanke wikke: Tweeslachtig. Een langgesteelde tros met één tot vijf, blauwachtig witte tot lichtroze, 0,4-0,9 cm grote bloemen. De steel van de bloeiwijze wordt tot 8 cm lang, veel langer dan het draagblad.
Vierzadige wikke: IJle trossen met één tot drie, blauwpaarse of blauwachtig witte, 0,4-0,9 cm grote bloemen. De kelktanden zijn korter dan de kelkbuis en langer dan de bloemkroon.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Corentin Zheng - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Vierzadige wikke


Willie Riemsma -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Slanke wikke:Een doosvrucht. De bruine, 0,9-1,7 cm lange peulen kunnen behaard of kaal zijn. Ze bevatten drie tot acht zaden. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.
Vierzadige wikke: De lichtbruine, kale peulen zijn 0,9-1,6 cm lang. Meestal bevatten ze vier zaden. De steel van de tros is 2-4 cm, ongeveer even lang als het bijbehorende blad.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


© Wim van Wijngaarden -
CC BY-NC-ND 3.0


Digitale zadenatlas

Vierzadige wikke


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Biotoop

Bodem: Slanke wikke:Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige kleigrond.

Groeiplaatsen: Slanke wikke:Akkers (kalkrijke graanakkers), struwelen, heggen, grazige ruigten, langs spoorwegen (spoorbermen), kanaaldijken, bermen en langs paden.

Verspreiding

Wereld: Vicia tetrasperma: Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Groot- Brittannië
Vicia tetrasperma

Slanke wikke

Vierzadige wikke

gbif.org

Nederland: Slanke wikke:Zeer zeldzaam in Zeeland en Limburg.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.

Vierzadige wikke: Plaatselijk vrij algemeen in Zeeland, Zuid-Limburg, langs de grote rivieren, op Texel, in het oosten van Groningen en bij Amsterdam. Elders is de soort zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Slanke wikke: Mogelijk zeer zeldzaam.
Vierzadige wikke: Plaatselijk vrij algemeen in de Leemstreek, de Zand- en Zandleemstreek en in de Maasvallei. Elders veel zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Slanke wikke: Mogelijk zeer zeldzaam.
Vierzadige wikke: Plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Vierzadige wikke
Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Slanke wikke
Flora Batava, deel 12, Jan Kops, P. M. E. Gevers Deijnoot en F. A. Hartsen (1865)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra