Wilde planten in Nederland en België

Slanke sleutelbloem - Primula elatior

Frysk: Ranke peaskeblom

English: Oxlip

Français: Primevère élevée

Deutsch: Hohe Schlüsselblume

Synoniemen:

Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Primula is de verkleiningsvorm van primus (eerste), hetgeen wijst op de vroege bloei van veel soorten. Elatior betekent hoger.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Maart, april en mei, soms opnieuw in september en oktober.

Afmeting: 15-30 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels: Een kleine, enigszins scheef staande wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn zacht behaard.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Puusterke - CC BY-SA 4.0


Atriplexmedia -
CC BY-SA 3.0


Ibex73 - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De enigszins gekreukeld lijkende bladeren zijn wortelstandig. Ze zijn 10-20 cm lang, rondachtig tot eirond en plotseling in de gevleugelde steel versmald. Op de nerf aan de bladonderkant groeien vrij veel vrij lange afstaande haren. De bladrand is getand.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De tien tot vijftien bloemen staan in groepjes bij elkaar in een naar één kant overhangend scherm op een lange steel. De vijftallige bloemen zijn vlak, lichtgeel, 1½-2½ cm en hebben een ring van donkerder vlekken aan de keel. De slanke, vijftandige kelk is buisvormig, wordt 0,8-1,3 cm lang en omsluit de kroon nauw met langwerpige, toegespitste tanden. De vijf meeldraden zijn met de vijf kroonbladen vergroeid. Het bovenstandig vruchtbeginsel kan een korte of een lange stijl hebben, met één stempel.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Ruud Beringen -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een doosvrucht. De top van de vrucht steekt buiten de kelk uit. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, vaak kalkhoudende, lemige grond (slibrijk zand, leem, löss en mergel).

Groeiplaatsen: Bossen (bronbossen in heuvelachtige streken en hellingbossen), hakhout, waterkanten (zandige afkalvende bosbeekoevers en langs sloten) en grasland (bergweiden en beekdalhooiland).

Verspreiding

Wereld: Hoofdzakelijk in Midden-Europa, met een geïsoleerd deelareaal in de Kaukasus.

Nederland: Vrij zeldzaam in het zuiden en oosten van het land. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen: Vrij   algemeen.
Wallonië:
Vrij zalgermeen. Het meest in Brabant, het Maasdistrict en Lotharingen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 10, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1849)


Witte Sluetelbloemen
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Botanische Unterhaltungen zum Verständniß der heimathlichen Flora, B.A. Auerswald en E.A. Roßmäßler (1858)


Das Pflanzenreich, Hausschatz des Wissens, Ernst Gilg, Karl Schumann (1900)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Gulden sleutelbloem x Slanke sleutelbloem (Primula veris x Primula elatior)
Slanke sleutelbloem x Stengelloze sleutelbloem (Primula elatior x Primula vulgaris)

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL