Wilde planten in Nederland en België

Slanke sleutelbloem - Primula elatior

Frysk-Ranke peaskeblom

English-Oxlip

Français-Primevère élevée

Deutsch-Hohe Schlüsselblume

Synoniemen

Familie-Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Primula is de verkleiningsvorm van primus (eerste), hetgeen wijst op de vroege bloei van veel soorten. Elatior betekent hoger.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Februari t/m mei (soms opnieuw in september en oktober).

Afmeting-15-30 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels-Een kleine, enigszins scheef staande wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn zacht behaard.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Puusterke - cc by-sa 4.0


Atriplexmedia - cc by-sa 3.0


Ibex73 - cc by-sa 4.0

Bladeren-De bladsteel is aan de onderkant tot aan de voet begroeid met lange, afstaande haren. De enigszins gekreukeld lijkende bladen zijn wortelstandig. Ze zijn 10-20 cm lang, rondachtig tot eirond en plotseling in de gevleugelde steel versmald. Op de nerf aan de bladonderkant groeien vrij veel vrij lange afstaande haren. De bladrand is getand.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De tien tot vijftien bloemen staan in groepjes bij elkaar in een naar één kant overhangend scherm op een lange steel. De vijftallige bloemen zijn lichtgeel, (½-) 1½-2½ cm breed en hebben een ring van donkerder vlekken aan de keel. De zoom van de bloemkroon is bijna vlak en afstaand. De slanke, vijftandige kelk is buisvormig, wordt 0,8-1,3 cm lang en omsluit de kroon nauw met langwerpige, toegespitste tanden. De vijf meeldraden zijn met de vijf kroonbladen vergroeid. Het bovenstandig vruchtbeginsel kan een korte of een lange stijl hebben, met één stempel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Ruud Beringen - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-De top van de doosvrucht steekt buiten de kelk uit. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, vaak kalkhoudende, lemige grond (slibrijk zand, leem, löss en mergel).

Groeiplaatsen-Bronbossen in heuvelachtige streken, hellingbossen, hakhout, zandige afkalvende bosbeekoevers, langs sloten, bergweiden en beekdalhooiland.

Verspreiding

Wereld-Europa, hoofdzakelijk Midden-Europa, met een geïsoleerd deelareaal in Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl