Wilde planten in Nederland en België

Slanke waterbies - Eleocharis uniglumis

Frysk: Fine wetterbies

English: Slender Spike-rush

Français: Scirpe à une écaille

Deutsch: Einspelzige Sumpfbinse

Synoniemen: Eleocharis palustris subsp. uniglumis, Scirpus uniglumis, Cyperus uniglumis

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Eleocharis komt van het Griekse elos (moeras) en chairo (houden van). Uniglumis betekent met één kafje.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt of geofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m augustus.

Afmeting: 10-40(-60) cm.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Daderot -
CC0

Wortels: Een kruipende wortelstok met uitlopers.


Julia V. Shner -
CC BY-NC 4.0


Umberto Ferrando -
CC BY-NC-ND 4.0


Moscow State University -
CC BY 4.0


herbariaunited.org

Stengels: Losse zoden vormend. De rechtopstaande stengels zijn rolrond, een ½-1½ mm dik en zonder bladen.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Matti Virtala -
CC0


Dominique Remaud - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Ennio Cassanego -
CC BY-NC-ND 4.0

Bladeren: De bladscheden zijn bruin of vaak glanzend paarsrood. De bovenste is ongeveer recht afgesneden.


Ennio Cassanego -
CC BY-NC-ND 4.0


© Benno te Linde -
CC BY-NC-ND 3.0


Enzo De Santis - http://luirig.altervista.org


Karel Samyn -
CC BY-NC-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De aartjes vind je aan het eind van de stengels. Ze zijn 0,5-2 cm lang en bevatten vijf tot zeventig bloemen. Aan de voet zie je twee bloemloze kelkkafjes, die elk het aartje halfomvattend. Het onderste, onvruchtbare kafje omsluit de voet van de aar (vrijwel) helemaal en is meestal bruin van kleur. De bloemen bevatten twee stempels, maar soms zijn het er drie.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Sergio Montanari -
CC BY-NC-ND 4.0


Ennio Cassanego -
CC BY-NC-ND 4.0

Vruchten: De nootjes zijn meestal tweezijdig afgeplat en 1-1,8 mm lang. Eenzaadlobbig.


Koen van Zoest -
CC BY-NC-ND 4.0


researchgate.net
B Eleocharis uniglumis


davidmazerolle -
CC BY-NC 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, vaak iets open en verstoorde plaatsen op natte, zoete tot brakke, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, al of niet humeuze grond en in ondiep, matig voedselrijk, zoet tot brak water (zand, leem, zavel, klei en laagveen, niet op hoogveen).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (duinvalleien en duingrasland), grasland (zilt weiland), randen van schorren (kwelders), waterkanten en water (greppels, sloten, poelen, kreken, kolken, vijvers en beweide oevers van oude rivierarmen), afgravingen (zandgroeven, leemgroeven en kleigroeven), moerassen (rietland), polderboezems en dijken.

Verspreiding

Wereld: In alle werelddelen. Het meest in gematigde streken.

Nederland: Vrij algemeen in het westen en noorden. Elders zeer zeldzaam. Afgenomen.

Vlaanderen: Vrij zeldzaam. Het meest in het kustgebied.
Wallonië:
Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Cyperus uniglumis
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL