Wilde planten in Nederland en België

Slanke wikke (Vierzadige wikke) - Vicia tetrasperma

Frysk: Wikeartsje

English: Slender Tare, Smooth Tare

Français: Vesce à petites fleurs, Vesce à quatre graines

Deutsch: Zarte Wicke, Viersamige Wicke

Synoniemen: Vicia laxiflora, Vicia tenuissima, Ervum gracile,Vicia parviflora

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Tetrasperma betekent vierzadig en gracilis slank of tenger.

Ondersoorten: Slanke wikke (Vicia tetrasperma subsp. gracilis) en Vierzadige wikke (Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 15-70 cm.

Slanke wikke


Ans Gorter - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Vicia tetrasperma
Dalgial -
CC BY 3.0

Vierzadige wikke


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


europeana.eu - CC0


europeana.eu - CC0

Stengels: De stengels zijn vrijwel kaal.

Slanke wikke


Corentin Zheng - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren: Slanke wikke: De bladeren zijn geveerd met twee of drie, maar soms tot zes paar lijnvormige, tot 2,5 cm lange deelblaadjes met een spitse top.
Vierzadige wikke: De bladeren zijn geveerd en bestaan uit drie tot acht (meestal vier ) paar langwerpig-lijnvormige deelblaadjes met een lengte van 0,5-2 cm. Ze hebben een een gave rand en een afgeronde tot zwak hartvormige top met een stekelpuntje. De steunblaadjes zijn aan de buitenkanten geoord.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Vicia tetrasperma
AnRo0002 -
CC0


Vicia tetrasperma
AnRo0002 -
  CC0

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Slanke wikke: Tweeslachtig. Een langgesteelde tros met één tot vijf, blauwachtig witte tot lichtroze, 0,4-0,9 cm grote bloemen. De steel van de bloeiwijze wordt tot 8 cm lang, veel langer dan het draagblad.
Vierzadige wikke: IJle trossen met één tot drie, blauwpaarse of blauwachtig witte, 0,4-0,9 cm grote bloemen. De kelktanden zijn korter dan de kelkbuis en langer dan de bloemkroon.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Corentin Zheng - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


John de Vos - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Vierzadige wikke


Willie Riemsma -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Slanke wikke: Een doosvrucht. De bruine, 0,9-1,7 cm lange peulen kunnen behaard of kaal zijn. Ze bevatten drie tot acht zaden. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.
Vierzadige wikke: De lichtbruine, kale peulen zijn 0,9-1,6 cm lang. Meestal bevatten ze vier zaden. De steel van de tros is 2-4 cm, ongeveer even lang als het bijbehorende blad.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


© Wim van Wijngaarden -
CC BY-NC-ND 3.0


Digitale zadenatlas

Vierzadige wikke


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Biotoop

Bodem: Slanke wikke: Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige kleigrond.

Groeiplaatsen: Slanke wikke: Akkers (kalkrijke graanakkers), struwelen, heggen, grazige ruigten, langs spoorwegen (spoorbermen), kanaaldijken, bermen en langs paden.

Verspreiding

Wereld: Vicia tetrasperma: Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Groot- Brittannië.

Vicia tetrasperma

Slanke wikke

Vierzadige wikke

Nederland: Slanke wikke: Zeer zeldzaam.
Vierzadige wikke: Vrij algemeen.

Slanke wikke

Vierzadige wikke

Vlaanderen: Slanke wikke: Waarschijnlijk niet in Vlaanderen.
Vierzadige wikke: Algemeen
Wallonië:
Slanke wikke: Waarschijnlijk niet in Wallonië.
Vierzadige wikke: Vrij algemeen.

Slanke wikke

Vierzadige wikke

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Vierzadige wikke
Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Slanke wikke
Flora Batava, deel 12, Jan Kops, P. M. E. Gevers Deijnoot en F. A. Hartsen (1865)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL