Wilde planten in Nederland en België

Slanke wikke en Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma

Frysk- Rank wikeartsje en Wikeartsje

English-Slender Tare and Smooth Tare

Français-Vesce à petites fleurs et Vesce à quatre graines

Deutsch-Zarte Wicke und Viersamige Wicke

Synoniemen-Vicia laxiflora, Vicia tenuissima, Ervum gracile,Vicia parviflora

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Tetrasperma betekent vierzadig en gracilis slank of tenger.

Ondersoorten-Slanke wikke (Vicia tetrasperma subsp. gracilis) en Vierzadige wikke (Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur- Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m augustus.

Afmeting-15-70 cm.

Slanke wikke


Ans Gorter - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Vicia tetrasperma
Dalgial - cc by 3.0

Vierzadige wikke


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


europeana.eu - cc0


europeana.eu - cc0

Stengels-De stengels zijn vrijwel kaal.

Slanke wikke


Corentin Zheng - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


John de Vos - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren-Slanke wikke-De bladen zijn geveerd met twee of drie, maar soms tot zes paar lijnvormige, tot 2,5 cm lange deelblaadjes met een spitse top. De bovenste bladen met vier tot acht deelblaadjes.
Vierzadige wikke-De bladen zijn geveerd en bestaan uit drie tot acht (meestal vier) paar langwerpig-lijnvormige deelblaadjes met een lengte van 0,5-2 cm. Ze hebben een een gave rand en een afgeronde tot zwak hartvormige top met een stekelpuntje. De bovenste bladen met zes tot zestien deelblaadjes. De steunblaadjes zijn aan de buitenkanten geoord.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


John de Vos - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Vicia tetrasperma
AnRo0002 - cc0


Vicia tetrasperma
AnRo0002 - cc0

Vierzadige wikke


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen-Slanke wikke-Tweeslachtig. Een langgesteelde tros met één tot vijf, blauwachtig witte of lichtroze bloemen. De kroonbladen zijn 6-9 mm lang. De steel van de bloeiwijze wordt tot 8 cm lang, veel langer dan het draagblad.
Vierzadige wikke-IJle trossen met één tot vier, blauwpaarse of blauwachtig witte bloemen. De kroonbladen zijn 4-8 mm lang. De kelktanden zijn korter dan de kelkbuis en langer dan de bloemkroon.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Corentin Zheng - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


John de Vos - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


John de Vos - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Vierzadige wikke


Willie Riemsma - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Slanke wikke-De bruine, giftige, 0,9-1,7 cm lange peulen zijn kaal. Ze bevatten vier tot zes, zelden tot acht zaden. Zaden met een eirond litteken. De steel van de tros is langer dan het bijbehorende (draag)blad.
Vierzadige wikke-De giftige, lichtbruine, kale peulen zijn 0,9-1,6 cm lang. Meestal bevatten ze vier zaden (drie tot vijf). Zaden met een langwerpig litteken. De steel van de tros is 2-4 cm en ongeveer even lang als het bijbehorende (draag)blad. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.

Slanke wikke


Sylvain Piry - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Wim van Wijngaarden - cc by-nc-nd 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vierzadige wikke


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige kleigrond.

Groeiplaatsen-Kalkrijke graanakkers, struwelen, heggen, grazige ruigten, spoorbermen, kanaaldijken, bermen en langs paden.

Verspreiding

Wereld-Vicia tetrasperma-Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Groot- Brittannië.

Slanke wikke-Voornamelijk in West- en Zuid-Europa.

Vierzadige wikke-Voornamelijk in West- en Zuid-Europa.

Nederland-Slanke wikke-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vierzadige wikke. Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Slanke wikke-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vierzadige wikke-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Slanke wikke-Twijfelachtig inheems. Zeer zeldzaam.
Vierzadige wikke-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl