Wilde planten in Nederland en België

Slank wollegras - Eriophorum gracile

Frysk:

English: Slender Cotton-grass

Franç ais: Linaigrette grê le

Deutsch: Schlankes Wollgras

Synoniemen:

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), omdat het aartje er na de bloeitijd wollig uitziet. Gracile betekent sierlijk of slank.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Wollegras.

Winterknoppen: Geofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m juli.

Afmeting: 10-50 cm.


Bob Sweatt -
cc by-nc 4.0


Dirk Hilbers - freenatureimages.eu


Mathilde Duverger - tela-botanica.org -
cc by-sa 2.0 fr


Шилов Денис Сергеевич -
cc by-nc 4.0

Wortels: Lange wortelstokken.


Ennio Cassanego -
cc by-nc-nd 4.0


Ennio Cassanego -
cc by-nc-nd 4.0


s.idigbio.org -
cc by-nc 3.0


s.idigbio.org -
cc by-nc 3.0

Stengels: Losse groepjes vormend. De stomp driekantige stengels zijn zeer dun en vaak licht gebogen.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Rob Routledge -
cc by-nc 4.0


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De onderste bladen zijn min of meer vlak. De middelste en bovenste stengelbladen zijn 1-2 mm breed en driekantig. De hogere stengelbladen zijn maar enkele cm lang. De bladscheden zijn vaak iets bruin tot rood.


Rob Routledge -
cc by-nc 4.0


Ennio Cassanego -
cc by-nc-nd 4.0


Reuven Martin -
cc0-1.0


pierannemenard -
cc by-nc 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De twee tot vijf aren hebben iets ruwe stelen. Eé n aar is vrijwel zittend, de andere zijn gesteeld. De langste aarsteel wordt zelden langer dan 3 cm. De aren zijn meestal nog geen cm lang en bevatten hoogstens dertig bloemen. De helmknoppen worden tot 2 mm lang. Kafjes met vrij veel nerven. De borstels zijn gaaf.


Ennio Cassanego -
cc by-nc-nd 4.0


Ennio Cassanego -
cc by-nc-nd 4.0


Svetlana Nesterova -
cc by-nc 4.0


anna_efimova -
cc by-nc 4.0

Vruchten en zaden: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De witte haren worden niet veel langer dan 2 cm en staan maar weinig uit. Eenzaadlobbig.


Nikita Tikhomirov -
cc by-nc 4.0


Mathilde Duverger - tela-botanica.org -
cc by-sa 2.0 fr


Rutger Barendse - freenatureimages.eu


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme, zwak zure, ijzerrijke veengrond. De plant is zeer gevoelig voor bemesting en/of verzuring.

Groeiplaatsen: Moerassen (kalkmoerassen, trilveen en kraggen) en waterkanten (vennen en veenplassen).

Verspreiding

Wereld: Koel-gematigde streken op het noordelijk halfrond. Het is overal zeldzaam.

Nederland: Zeer zeldzaam in Noordwest-Overijssel en het Vechtplassengebied. Zeer sterk afgenomen.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in de Kempen. Sterk afgenomen.
Wallonië :
Zeer zeldzaam in de zuidelijke Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 21, Jan Kops, F.W. van Eeden en L.Vuyck (1901)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl