Wilde planten in Nederland en België

Slofhak - Anthoxanthum aristatum

Frysk: Frjemd rûkersgers

English: Annual Vernal-grass

Français: Flouve aristée

Deutsch: Grannen-Ruchgras

Synoniemen: Anthoxanthum puelli

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Anthoxanthum komt van het Griekse anthos (bloem) en xanthos (geel), naar de kleur van de pluim na de bloeitijd. Aristatum betekent met een naald of een kafnaald.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m juli.

Afmeting: 4-40 cm.


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Andrew Simon -
CC BY-NC 4.0

Wortels


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC0-1.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels zijn vanaf de voet sterk vertakt.


© Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Alleen de top van de bladschede (schedemond) en de voet van de bladschijf zijn behaard. Verder zijn de bladen kaal. Ze verspreiden een scherpe geur.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze (een aarvormige pluim) is aan de voet min of meer onderbroken. De helmknoppen zijn 2½-3½ mm lang. De kelkkafjes zijn niet behaard. Het bovenste kelkkafje is duidelijk langer dan het onderste. De twee onderste bloemen in de aartjes zijn onvruchtbaar.


Krzysztof Ziarnek -
GFDL


Pieter Stolwijk -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


Jose Hernandez - USDA-NRCS PLANTS Database


José Luis Romero Rego - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkarme en humusarme zandgrond.

Groeiplaatsen: Akkers (graanakkers), bermen (omgewerkte plaatsen), braakliggende grond, ruderale plaatsen, bouwterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen en grasland (schraal grasland).

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Nu ook in grote delen van Zuid- en West-Europa en het noordelijke deel van Midden-Europa, noordoostelijk tot in Polen en het Oostzeegebied. Ingeburgerd in Noord-Amerika (en Australië?).

Nederland: Vrij zeldzaam ingeburgerd. Het meest in het oosten van het land. Voor het eerst gevonden in 1837.

Vlaanderen: Vrij zeldzaam ingeburgerd. Het meest in de Kempen en de Maasvallei. Voor het eerst gevonden in 1881.
Wallonië:
Zeer zeldzaam ingeburgerd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 14, Jan Kops en F.W. van Eeden (1872)

2001-2022 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL