Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Smal fakkelgras - Koeleria macrantha - Duinfakkelgras - Koeleria albescens

Andere namen

Frysk: Fakkelgers

English: Crested Hair-grass

Français: Koelérie grêle

Deutsch: Zierliches Schillergras

Verouderde of andere namen: Koeleria gracilis, Koeleria cristata, Gewoon fakkelgras

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Geslacht: Koeleria (Fakkelgras)

Soort: Koeleria macrantha, Koeleria albescens

Naamgeving (Etymologie): Koeleria is genoemd naar Georg Ludwig Koeler, schrijver van verschillende werken over Graminae (1765-1807). Macrantha betekent met grote bloemen. Albescens betekent wit wordend.

Opmerking: In Nederland wordt Duinfakkelgras (Koeleria albescens) niet onderscheiden van Smal fakkelgras. In België wordt dit wel gedaan.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni en juli.

Afmeting: 30-80 cm.

Smal fakkelgras


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Duinfakkelgras


Liliane Roubaudi - CC BY-SA 2.0 FR


Genevieve Botti - CC BY-SA 2.0 FR


herbariaunited.org


image.br.fgov.be- CC BY-NC-ND 3.0

Wortels

Smal fakkelgras


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Duinfakkelgras


image.br.fgov.be- CC BY-NC-ND 3.0


image.br.fgov.be- CC BY-NC-ND 3.0


image.br.fgov.be- CC BY-NC-ND 3.0


image.br.fgov.be- CC BY-NC-ND 3.0

Stengels: Smal fakkelgras: Bij de bovenste bladschede is de stengel 0,6-0,8 mm dik.
Duinfakkelgras: De plant vormt vrij ijle pollen. De stengel is ter hoogte van de bovenste bladschede 0,6-0,8 mm dik.

Smal fakkelgras


© Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Duinfakkelgras


Jean-Pierre Cazes - CC BY-SA 2.0 FR


Elen Lepage -CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


sophy.tela-botanica.org

Bladeren: Smal fakkelgras: Bladeren van de niet bloeiende scheuten zijn opgerold. Ze zijn niet gewimperd, maar aan de bovenkant zie je vele korte haren, Bij de bladvoet en de schedemond groeien ook enkele lange haren.
Duinfakkelgras: De bladen worden tot 2 (soms tot 2,5) mm breed, die van de jonge scheuten zijn smaller en sterker opgerold dan de stengelbladen.

Smal fakkelgras


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0

Duinfakkelgras


Liliane Roubaudi - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Smal fakkelgras: Tweeslachtig. De bloempluim is 4-7 cm, in omtrek vrijwel rond. De aartjes zijn 4-6 mm en met twee bloemen.
Duinfakkelgras: Tweeslachtig. De bloeiwijze is spoelvormig en min of meer groen- en blauwachtig gevlekt. De kelkkafjes en het onderste kroonkafje is toegespitst tot genaald.

Smal fakkelgras


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Duinfakkelgras


Liliane Roubaudi - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Genevieve Botti - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.

Smal fakkelgras


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Jose Hernandez - USDA-NRCS PLANTS Database


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Duinfakkelgras


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR

Biotoop

Bodem: Smal fakkelgras: Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge, meestal matig voedselarme tot soms matig voedselrijke, niet of licht bemeste, kalkhoudende, al niet humushoudende grond.
Duinfakkelgras: Zonnige plaatsen op droge, kalkrijke grond (duinzand en zandsteen).

Groeiplaatsen: Smal fakkelgras: Zeeduinen, rivierduinen, grasland (kalkgrasland, met name op het zuiden gerichte krijthellingen en grasvelden), bermen, langs paadjes, rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen), waterkanten (oeverwallen) en steile randen.
Duinfakkelgras: Zeeduinen, zandige plaatsen op kustkliffen, grasland en langs droge wegen.

Verspreiding

Wereld: Smal fakkelgras: In een groot deel van de gematigde streken op het noordelijk halfrond, met voorposten in de koudere streken. Ingeburgerd in Nieuw-Zeeland. Elders op het zuidelijk halfrond groeien nauw verwante soorten.
Duinfakkelgras: Zuidwest-Europa. Noordelijk tot in Nederland. Voornamelijk langs de kust.

Smal fakkelgras

gbif.org

Duinfakkelgras

gbif.org

Nederland: Smal fakkelgras: Vrij algemeen in de duinen, zeldzaam in Zuid-Limburg en het rivierengebied.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.
Duinfakkelgras: Duinfakkelgras wordt in Nederland niet onderscheiden van Smal fakkelgras. Waarschijnlijk vrij algemeen in de duinen.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Smal fakkelgras: Zeer zeldzaam. Alleen nog op de Sint Pietersberg.
Rode lijst. Met verdwijning bedreigd.
Duinfakkelgras: Vrij algemeen in de duinen.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.

Smal fakkelgras

Duinfakkelgras

Wallonië: Smal fakkelgras: Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen).
Rode lijst. Ernstig bedreigd.
Duinfakkelgras: Zeldzaam in Lotharingen (vooral in het noorden) en zeer zeldzaam in de oostelijke Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Kammschmiele - Smal fakkelgras
Ritschgras - Duinfakkelgras
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Aira cristata
British entomology, deel 4, J. Curtis (1823-1840)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra