Smalle weegbree

Namen

Wetenschappelijk: Plantago lanceolata

Nederlands: Smalle weegbree

Frysk: Hûnetonge

English: Ribwort Plantain (Narrow-Leaved Plantain)

Français: Plantain lancéolé

Deutsch: Spitzwegerich

Geslacht: Plantago, Weegbree

Familie: Weegbreefamilie, Plantaginaceae

Naamgeving: Weegbree komt al in het Oud-Saksisch voor als wegbreda, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool duidend op de gelijkenis van de bladeren met een voetzool. Weegbree werd vanuit Europa door de hele wereld verspreid. De Indianen noemde het de voetstap van de blanke, omdat het overal werd gevonden waar de Europeanen geweest waren. Lanceolata betekent lancetvormig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 10-80 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: De wortelstok heeft soms meerdere koppen (één plant heeft dan verscheidene rozetten). Worteldiepte 20 tot 50 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Stengels: De bloeistengels staan rechtop.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De gesteelde bladeren vormen een wortelrozet. Ze kunnen al dan niet behaard zijn. Ze hebben drie tot zeven nerven en zijn lijnvormig tot langwerpig. Ze zijn niet of nauwelijks getand en sterk geribd. De schutbladen zijn meestal droogvliezig, eirond, toegespitst en kaal.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen een korte, eivormige tot cylindrische aar die op een geribde, vijfkantige steel staat. De bloemen zijn viertallig en doorschijnend. De slippen zijn spits, bruinig en 2-4 mm lang. De lange meeldraden zijn lichtgeel. Er zijn vier kelkslippen, maar het lijken er drie, doordat de beide voorste vergroeid zijn.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht met twee of drie zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaatsen: Dijken, dijkbeschoeiingen, bermen, grasland (licht bemest grasland, hooiland en weiland, o.a. zinkweiden), (zeeduinen (grazige duinvalleien), waterkanten, omgewerkte grond, braakliggende grond, akkers, plantsoenen, ruderale plaatsen en tussen straatstenen (o.a. tussen stoeptegels).

Verspreiding

Wereld: In alle werelddelen, in gematigde gebieden en hier en daar in de tropen. Smalle weegbree komt oorspronkelijk uit Europa en West-Azië.

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Nederland: Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Wallonië: Zeer algemeen.

Oude illustraties

Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)

Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 1, Dirk Leonard Oskamp (1796)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra