Wilde planten in Nederland en België

Spaanse ruiter - Cirsium dissectum

Frysk-Soldatekwast

English-Meadow Thistle

Français-Cirse anglais

Deutsch-Englische Kratzdistel

Synoniemen

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Cirsium is afgeleid van het Grieks kirsion (een soort distel). Dissectum betekent diep uitgesneden.

Kruising-Spaanse ruiter kan een bastaard vormen met Kale jonker (Cirsium x forsteri).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-20-50, soms tot 100 cm.


Christian Fischer - cc by-sa 3.0


© Frank van Gessele - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels-Groepen vormend. Een wortelstok met uitlopers.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De rechtopstaande, grijsachtig groene stengels zijn spinragachtig behaard, meest niet vertakt, niet gevleugeld en dragen één bloemhoofdje.


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl


Annie Vos - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De bladen zijn langwerpig tot lijnvormig. Naar de voet zijn ze steelachtig versmald en hebben aan de basis twee min of meer stengelomvattende oortjes. Verder kan de rand gaaf tot gelobd zijn en dan met breed driehoekige gave slippen en zachte stekels. Van boven zijn ze behaard en van onderen witviltig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De paarsrode bloemhoofdjes staan meestal afzonderlijk op een lange bloemsteel en zijn 2-3 cm. De omwindselbladen zijn langwerpig, spinnenwebachtig behaard en staan niet af. De buitenste zijn stekelpuntig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Piet Bremer - cc by-nc-sa 3.0 nl


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Piet Bremer - cc by-nc-sa 3.0 nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op vochtige tot vaak vrij natte, matig voedselarme, niet bemeste, meestal zwak zure of soms kalkhoudende grond (veen, venig zand, leem en klei). Het grondwaterpeil ligt het hele jaar vrij dicht onder het maaiveld.

Groeiplaatsen-Blauwgrasland, schraal hooiland, laaggelegen veenachtig grasland, bermen, duinvalleien en moerassige plaatsen in heide.

Verspreiding

Wereld-West-Europa.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Verdwenen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl