Wilde planten in Nederland en België

Spiesleeuwenbek - Kickxia elatine

Frysk

English-Sharp-leaved Fluellen

Français-Linaire élatine

Deutsch-Spießblättriges Tännelkraut

Synoniemen-Linaria elatine, Antirrhinum elatine

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Kickxia is ontleend aan Jean Kickx (Sr.) (1775-1831), hoogleraar in de biologie, farmacie en mineralogie en/of zijn zoon Jean Kickx (Jr.) (1803-1864). Elatine komt van het Griekse elate (pijnboom of dennenboom).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-7-45 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Augustin Roche - cc by-sa 2.0 fr


jcech - cc by-sa 2.0 fr

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De vaak liggende stengels zijn vanaf de voet vertakt. Ze zijn vrij slank en behaard of kleverig behaard.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bladeren-De middelste bladen zijn spiesvormig. De bovenste zijn pijlvormig. De spitse oortjes wijzen opzij of schuin omlaag. De bladen zijn gesteeld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De 0,7-1 cm lange bloemen staan afzonderlijk op lange, meestal kale stelen in bladoksels. Ze zijn gelig (soms iets blauwig) met een paarsrode bovenlip. De spoor is recht. De kelkslippen zijn langwerpig tot lancetvormig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Gilles San Martin - cc by-sa 2.0

Vruchten en zaden-De doosvrucht is bolvormig. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Steve Hurst - USDA-NRCS PLANTS Database


Jacques Maréchal - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (piobiervegetatie) op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke, zwaardere grond (klei, rivierklei, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Omgewerkte grond, akkers, akkerranden, stoppelvelden, kleigroeven, hogere delen in grindgaten, spoorbermen, spoorwegterreinen, tussen grind op rivierstrandjes (in de zomer droogvallende grindoevers).

Verspreiding

Wereld-Zuid-, West- en Midden-Europa, Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en op enige eilanden in de Atlantische Oceaan.

Nederland-Archeofyt. Zeldzaam.

Vlaanderen-Archeofyt. Zeldzaam.

Wallonië-Archeofyt. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl