Wilde planten in Nederland en België

Stalkaars - Verbascum densiflorum

Frysk-Wolkrûd

English-Dense-flowered Mullein

Français-Molène faux-bouillon-blanc

Deutsch-Großblütige Königskerze

Synoniemen-Verbascum thapsiforme

Familie-Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Verbascum is een verbastering van barbascum (gebaard), planten bedekt met vilt en voorzien van gebaarde meeldraden. Densiflorum betekent met dicht opeenstaande bloemen.

Kruising-Stalkaars kan een kruising vormen met Zwarte toorts (Verbascum nigrum x densiflorum).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m oktober.

Afmeting-30-200 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels-Een penwortel.


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels-Stalkaars heeft één of meerdere rechtopstaande, behaarde stengels, die in het onderste deel meestal niet vertakt zijn. In het bovenste deel kan de stengel zich wel vertakken.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De plant vormt in het eerste jaar een bladrozet. De grote, geelgroene bladen zijn wollig behaard. Ze zijn langwerpig, vaak enigszins ruitvormig, gekarteld tot getand en hebben een lange spits. De verspreidstaande stengelbladen lopen vrijwel af tot het voorafgaande blad.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De schutbladen zijn 1½-4 cm lang. De bloeiwijze heeft onderaan korte zijtakken In de aarvormige bloeiwijze zitten de bloemen in kluwens bij elkaar. De 2-5 cm grote, lichtgele bloemen zijn vrij vlak. De onderste twee meeldraden zijn langer dan de overige. De beide onderste helmdraden zijn 1,5 tot 2 maal zo lang als hun lang aflopende, oranje helmknoppen. Ze zijn aan de top vrijwel kaal. De bovenste drie meeldraden hebben wit-wollige helmdraden. De stempel loopt schuin langs de stijl af (lijn-spatelvormig).


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Pleple2000 - cc by-sa 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme, kalkrijke, verstoorde grond (rivierzand, duinzand, zavel, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Rotsachtige plaatsen, duinen, kalkrijke ruigten, tussen straatstenen, kapvlakten, rommelplekken in houtwallen, steile kanten, spoorwegterreinen, haven- en industrieterreinen, zandgroeven, braakliggende grond, open plaatsen in bermen en ruige begraasde kalkhellingen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Marokko en Zuid-, Midden- en Oost-Europa.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

Toepassingen

De bloemen zijn medicinaal in gebruik, onder meer in hoestsiroop.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl