Wilde planten in Nederland en België

Steenkruidkers - Lepidium ruderale

Frysk: Púnkerskrûd

English: Narrow-leaved Pepperwort

Français: Passerage des décombres

Deutsch: Schutt-Kresse

Synoniemen:

Familie: Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Lepidium komt van het Griekse lepis (schub), hetgeen slaat op de kleine hauwtjes, die wel wat op schubben lijken. Ruderale betekent van puinhopen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of soms tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m september.

Afmeting: 10-40 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Krzysztof Ziarnek -
gfdl


Teun Spaans -
cc BY 2.5

Wortels


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium -
cc by-sa 3.0

Stengels: De taaie stengels zijn bezemvormig vertakt en begroeid met korte rechte of iets gebogen stompe haren.


Pieter Stolwijk
- cc by-nc-sa 3.0 nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren: De onderste rozetbladen (in de vruchttijd zijn deze al afgestorven) zijn diep veervormig ingesneden (één- tot tweevoudig veerdelig), met smalle, stompe slippen die zich naar de top iets verbreden. De middelste en bovenste stengelbladen zijn lijnvormig tot spatelvormig, stomp, gaafrandig en zelden dieper gedeeld. Ze zijn begroeid met korte rechte of iets gebogen stompe haren. De plant ruikt onaangenaam.


Peter Hegi
- cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Julia Kruse -
cc by-sa 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De groene bloemen zijn ongeveer 1 mm groot. Ze hebben geen kroonbladen en twee meeldraden.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Sergio Montanari -
cc by-nc-nd 4.0


Sergio Montanari -
cc by-nc-nd 4.0

Vruchten en zaden: De aan de top zeer smal gevleugelde hauwtjes zijn breed eirond, 1½-2½ mm lang en 1½-2 mm breed. De zaden zijn ongeveer 1,3 bij 0,6 mm groot en niet gerand of gevleugeld. Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, stenige of omgewerkte, vaak betreden grond (tredplant). De plant verdraagt enig zout en is goed bestand tegen betreding (zand of stenige, kalkrijke grond).

Groeiplaatsen: Dijken, bermen, grasland (zilt grasland), stortterreinen, ruderale plaatsen, ruigten, muren, tussen straatstenen, haventerreinen, industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), parkeerplaatsen en afgravingen (kleigroeven langs de rivieren).

Verspreiding

Wereld: In bijna heel Europa (uitgezonderd Noord-Scandinavië en delen van Ierland en Schotland) en in West- en Midden-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Argentinië, Chili, Zuid- en West-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië.

Nederland: Vrij algemeen. Het meest in stedelijke gebieden.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Archeofyt. Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Thlaspi minus
Cruijdeboek, deel 5, Rembert Dodoens. Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl