Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stekelbrem - Genista anglica

Andere namen

Frysk: Stikelbrem

English: Petty Whin

Français: Genêt d'Angleterre

Deutsch: Englischer Ginster

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Genista (Heidebrem)

Soort: Genista anglica

Naamgeving (Etymologie): Genista is waarschijnlijk afgeleid van het Keltische gen (een kleine struik). Het kan echter ook verwant zijn met geno of gigno (voortbrengen, de snelle groei), of het is verwant met Grieks voor een mes waarmee men de kaas afkrabt (vanwege de dorens). Anglica betekent Engels.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Dwergstruik.

Winterknoppen: Fanerofyt of chamaefyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni, maar soms ook in juli, augustus en september.

Afmeting: 15-60 cm, zelden tot 90 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Golik - CC BY-SA 4.0


Jmp48 - CC BY-SA 3.0


© Domenico Puntillo - CC BY-SA 4.0

Wortels: Een penwortel.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Takken: De liggende tot rechtoostaande takjes zijn sterk vertakt, vrijwel kaal en meestal stekelig. Deze licht gekromde  doorns  zijn meestal niet vertakt. De jonge takjes  zijn eerst  groen, maar verhouten na enige tijd.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


© Domenico Puntillo - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bladeren: De verspreidstaande,  blauwachtig groene blaadjes aan de niet-bloeiende takken zijn langwerpig tot lijnvormig, die aan de bloeiende takken zijn eirond, kleiner dan 1 cm en spits. De bladrand is gaaf. De schutblaadjes zijn ongeveer even groot als de bladen, maar langer dan de bloemstelen.


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. Korte, bebladerde trossen met gele, 0,6-1 cm grote bloemen, aan het eind van de takjes. De vlag is 6-8 mm. Deze is  korter dan de kiel. De vijftandige  kelk heeft vaak aan beide kanten twee steelblaadjes. De tien  meeldraden zijn met elkaar vergroeid. De schutbladen  zijn ongeveer even groot als de gewone bladen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Sten Porse - CC BY-SA 3.0


Sten Porse - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een doosvrucht. De 1,2-1,5 cm lange peulen zijn smal, gekromd, kaal en iets opgeblazen. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

   

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op droog tot matig vochtig, voedselarm, onbemest, kalkarm lemig zand (zand, leem of veen).

Groeiplaatsen: Heide (droge heide en dopheidevelden op leem), grasland (laagblijvend schraal grasland), bermen, struwelen (laagblijvend), zeeduinen (duinvalleien) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Wereld: Van Portugal tot Schotland en Jutland, niet in Ierland. Ook in de zuidpunt van Italië. Op een paar plaatsen ingeburgerd in Zweden.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in Noord-Brabant, op de Waddeneilanden en in de kalkarme duinen van noordelijk Noord-Holland. Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en in de Zuid-Hollandse duinen.
Rode lijst 2012. Gevoelig. Trend sinds 1950: sterk afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst. Achteruitgaand.


Wallonië: Vrij algemeen in de Hoge Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra