Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stijf barbarakruid - Barbarea stricta

Andere namen

Frysk: Steil berberkrûd

English: Small-flowered Winter-cress

Français: Barbarée raide

Deutsch: Steifes Barbarakraut

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Brassicales

Familie: Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)

Geslacht: Barbarea (Barbarakruid)

Soort: Barbarea stricta

Naamgeving (Etymologie): De Nederlandse naam dateert uit de vroege Middeleeuwen, toen planten die in de oudheid niet waren beschreven naar heiligen werden genoemd. Deze plant werd naar Sint Barbara genoemd, een van de veertien heiligen die in nood konden worden aangeroepen. Er zijn ook veel katholieke begraafplaatsen naar haar genoemd. Barbarea is eveneens genoemd naar de heilige Barbara, die in 300 n. Chr. in Nikodema in Klein-Azië leefde. Stricta betekent stijf.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 40-90 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn kroezig tot wollig behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Meneerke bloem - GFDL


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0


Claude Figureau - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren zijn vrijwel kaal. Wortelbladeren met één of twee paar zijslippen en een eivormig-langwerpig eindblaadje. De bovenste bladeren zijn getand, maar niet ingesneden.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0


Claude Figureau - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De lichtgele bloemen zijn 3½-6 mm. Op de buitenste twee kelkbladen groeien bovenaan een paar afstaande haren. De 1-1½ mm lange stijl is stomp. De bloemknoppen zijn bovenaan behaard.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. De rechtopstaande hauwtjes zijn tegen de stengel aangedrukt. Ze zijn 1½-3 cm lang en 1½-2 mm breed. Ze vormen samen een dichte tros. Tweezaadlobbig.


Pieter Stolwijk - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Fabrizio Ciampolini - CC BY-NC-ND 4.0


Claude Figureau - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, iets open plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Grienden (vooral gekapte delen), bossen (s winters overstroomde moerasbossen, hogere delen van wilgenbossen en beekbossen), waterkanten en moerassen (langs rivieren, sloten, vaarten, beken, greppels en vijvers), bermen, braakliggende grond, ruigten (natte ruigten), puin en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Wereld: West-Azië en Oost-, Noord- en Midden-Europa. Westelijk tot in Nederland en België


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het rivierengebied, laagveengebieden, plaatselijk in het oosten en midden en in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Uiterst zeldzaam in Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen. Verspreid voorkomend.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeer zeldzaam of ontbrekend.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra