Namen
Nederlands: Stijf hardgras
Frysk: Stiif stâltsje
English: Fern-grass (Stiffgrass)
Français: Catapode rigide
Deutsch: Steifgras
Wetenschappelijk: Catapodium rigidum (Desmazeria rigida, Scleropoa rigida)
Familie: Grassenfamilie, Poaceae (Gramineae)
Geslacht:
Catapodium, Hardgras
Naamgeving: Catapodium is afgeleid van de Griekse woorden kata (naar beneden) en podion (voet). Rigidum betekent " stijf" .

Beschrijving
Afmeting: 2 tot 20 cm.
Levensduur: Eenjarig. Therofyt (geen winterknoppen).
Bloeimaanden: Mei, juni en juli.
Stengels: De stengels staan rechtop of zijn opstijgend.
Bladeren: Jonge planten hebben sikkelvormig gekromde bladeren.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is pluimvormig en heeft vaak tot over het midden korte, iets uitstaande zijtakken. De kort gesteelde aartjes zitten meestal niet duidelijk in 2 rijen. Het onderste kelkkafje is 1 tot 2 mm lang en het bovenste kelkkafje is 1½ tot 2½ mm lang.
Vruchten: Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Biotoop
Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme, kalkrijke, humusarme grond (mergel en stenige plaatsen, soms op zand).
Groeiplaatsen: Oude muren, tussen straatstenen (meestal tijdelijk), afgravingen (steengroeven), steile rotsachtige wanden in mergelhellingen, grasland (kalkgrasland) en zeeduinen.

Verspreiding
Wereld
Stijf hardgras - Catapodium rigidum
In Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, op eilanden in de Atlantische Oceaan en in Zuid- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en het zuiden van Schotland.

Nederland

Zeldzaam in Zuid-Limburg, in Zeeland, in de duinen en in stedelijke omgeving.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems. Beschermd.

Vlaanderen
Stijf hardgras - Catapodium rigidum
Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Bedreigd.

Wallonië Zeer zeldzaam in de Kalkstreek.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Stijf hardgras - Lolium temulentum

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)
Starrer Schwingel

© 2001-2016 K.M. Dijkstra