Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stijf havikskruid - Hieracium laevigatum

Andere namen

Frysk: Steil haukkrûd

English: Smooth Hawkweed

Français: Epernère lisse

Deutsch: Glattes Habichtskraut

Verouderde of andere namen: Hieracium tridentatum, Hieracium rigidum

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Hieracium (Havikskruid)

Soort: Hieracium laevigatum

Naamgeving (Etymologie): Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden, dat de havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. Laevigatum betekent glad (alsof het gepolijst is).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 15-120 cm.


Udo Schmidt - CC BY-SA 2.0


Danny S. - Public Domain


Konrad Lackerbeck - CC0


Alogiraf - CC BY-SA 3.0

Wortels: Een penwortel. Geen uitlopers.


plant.depo.msu.ru - CC BY 4.0


files.plutof.ut.ee - CC BY-NC 4.0


europeana.eu - CC BY 3.0


europeana.eu - CC-BY-NC-SA-3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn in de bovenste helft of soms al vanaf de voet vertakt. Het aantal stengelbladeren wisselt sterk. De bladeren zitten in het midden van de stengel niet opvallend dicht bij elkaar. Met melksap.


Udo Schmidt - CC BY-SA 2.0


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR


http://nargil.ir/plant/images/plants/


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: Eerst wordt er een wortelrozet  ontwikkelt. Soms zijn tijdens de bloei nog één of twee rozetbladen aanwezig. De verspreidstaande,  behaarde stengelbladen zijn langwerpig. In het midden of iets eronder zijn ze het breedst. Forse planten hebben vaak grof getande bladen, maar tengere planten vaak bladeren met een gave rand. Meestal zijn de bladen naar de voet versmald en kort gesteeld, maar de bovenste bladen zijn vaak vrijwel zittend, maar niet halfstengelomvattend. Ze staan op enige afstand van elkaar.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes staan meestal in een tuilvormige bloeiwijze. Er zijn alleen lintbloemen.  De omwindselblaadjes staan niet af (ze liggen tegen de bloemhoofdjesbodem  aan) en vaak heeft een aantal een toegespitste top. De stijlen zijn geel tot bruin. De bloemhoofdjesbodem is maar weinig behaard. De tanden rondom de putjes van de bloemhoofdjesbodem zijn niet haarachtig verlengd.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Udo Schmidt - CC BY-SA 2.0


Emmanuel Stratmains - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De nootjes zijn langer dan 2,5 mm, met aan  de top een onduidelijke ring. De pappusharen zijn glad of soms  fijn getand. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond (zand, lemig zand, uitgeloogd leem, löss, zavel, veen en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, naaldbossen en langs bospaden), bosranden, bermen, langs holle wegen, langs zandwegen in heidegebieden, zandige kanaaldijken, langs spoorwegen (spoorbermen), muren (o.a. kademuren) en grasland (schraal onbemest hooiland in heide- en veengebieden, oud trilveen en veenmosrietland).

Verspreiding

Wereld: In het grootste deel van Europa, zuidelijk tot de Pyreneeën, Noord-Italië en Bulgarije. Mogelijk ook elders in gematigde en koude streken op het noordelijk halfrond.


gbif.org

Nederland: Algemeen in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg. Eders zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de Kempen en vrij algemeen in het Maasgebied en in de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen in de Ardennen en vrij algemeen in het Maasgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra