Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stijf vergeet-mij-nietje - Myosotis stricta

Andere namen

Frysk: Iere ferjit-my-net

English: Strict Forget-me-not

Français: Myosotis raide

Deutsch: Sand-Vergißmeinnicht

Verouderde of andere namen: Myosotis micrantha, Voorjaarsvergeet-mij-nietje

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Boraginales

Familie: Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Geslacht: Myosotis (Vergeet-mij-nietje)

Soort: Myosotis stricta

Naamgeving (Etymologie): Over de Nederlandse naam leest U meer bij Akkervergeet-mij-nietje. Myosotis komt van het Griekse Myos (muis) en het Griekse Otis (oortjes). De zachte beharing van de bloem en de vorm lijken enigszins op een muizenoor. Stricta betekent stijf.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 5-25 cm.


© Julia Kruse - CC BY-SA 3.0


Jean-Luc Gorremans - CC BY-SA 2.0 FR


Augustin Roche - CC BY-SA 2.0 FR


Enrico Romani - CC BY-NC-ND 4.0

Wortels: Worteldiepte tot 10 cm.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: In het onderste deel van de stengels en op de middennerf aan de onderkant zie je haakvormige haren. Stijf vergeet-mij-nietje heeft een gedrongen bouw.


Fornax - CC BY-SA 3.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0

Bladeren: Aan de onderkant bij het punt waar het blad aan de stengel vast zit zitten, tussen de afstaande haren, ook haakvormig gekromde haren.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


© Julia Kruse - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijzeas heeft afstaande en dus geen aangedrukte haren. De 1-2 mm grote bloemen zijn bleekblauw tot helderblauw. De zoom is schotelvormig en steekt nauwelijks buiten de kelk uit. De buis is korter dan de kelk. De rechte vruchtstelen zijn ongeveer 1 mm lang en maken een hoek van hoogstens 45° met de as van de bloeiwijze.


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


© Julia Kruse - CC BY-SA 3.0

Vruchten: De splitvrucht is viertallig, met een zeer kort vruchtsteeltje. De vruchtkelk is urnvormig en van de zijkant gezien langwerpig tot elliptisch. De vruchtkelk is tot ongeveer de helft gespleten en heeft rechtopstaande of samenbuigende slippen. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Enrico Romani - CC BY-NC-ND 4.0


Enrico Romani - CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, vrij warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselarme, neutrale of zwak zure grond (zand, leem en löss).

Groeiplaatsen: Grasland (reliëfrijke plaatsen en open plekken in droog, neutraal grasland), beweide rivierduinen, dalwanden, zandige dijken en bermen, akkers (akkerranden en graanakkers), afgravingen (zandgroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en soms zeeduinen.

Verspreiding

Wereld: Midden- en Oost-Europa, West-Azië en hier en daar in Spanje en Noordwest-Afrika. De westgrens van het verspreidingsgebied loopt van Midden-Frankrijk naar Midden-Scandinavië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Zeer zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Zeer zeldzaam. Beschermd.


Wallonië: Zeer zeldzaam.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra