Wilde planten in Nederland en België

Stijf barbarakruid - Barbarea stricta

Frysk-Steil berberkrûd

English-Small-flowered Winter-cress

Français-Barbarée raide

Deutsch-Steifes Barbarakraut

Synoniemen

Familie-Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De Nederlandse naam dateert uit de vroege Middeleeuwen, toen planten die in de oudheid niet waren beschreven naar heiligen werden genoemd. Deze plant werd naar Sint Barbara genoemd, een van de veertien heiligen die in nood konden worden aangeroepen. Er zijn ook veel katholieke begraafplaatsen naar haar genoemd. Barbarea is eveneens genoemd naar de heilige Barbara, die in 300 n. Chr. in Nikodema in Klein-Azië leefde. Stricta betekent stijf.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-April t/m juni.

Afmeting-30-100 cm.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengels zijn kroezig of wollig behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Meneerke bloem - gfdl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0


Claude Figureau - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De bladen zijn vrijwel kaal. Wortelbladen met één of twee paar zijslippen en een eivormig-langwerpig eindblaadje. De bovenste bladen zijn bovenaan bochtig getand, maar niet ingesneden (ongedeeld) of met één paar zijslippen en een omgekeerd eironde tot breed eironde eindslip. De oortjes zijn vrijwel altijd kaal.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0


Claude Figureau - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemknoppen zijn bovenaan behaard. De lichtgele kroonbladen zijn 3½-6 mm. Op de buitenste twee kelkbladen groeien bovenaan een paar afstaande haren.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-De stijf rechtopstaande hauwtjes zijn tegen de stengel aangedrukt. Ze zijn 1½-3 cm lang en 1½-2 mm breed. De stompe stijl (snavel) is 1-1,5 mm lang. Samen vormen de hauwen een dichte tros. Tweezaadlobbig.


Pieter Stolwijk - cc by-nc-sa 3.0 nl


Fabrizio Ciampolini - cc by-nc-nd 4.0


Claude Figureau - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, iets open plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Grienden (vooral gekapte delen), bossen ('s winters overstroomde moerasbossen, hogere delen van wilgenbossen en beekbossen), waterkanten en moerassen (langs rivieren, sloten, vaarten, beken, greppels en vijvers), bermen, braakliggende grond, ruigten (natte ruigten), puin en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Wereld-Oost-, West- Noord- en Midden-Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Ingeburgerd. Vrij algemeen.

Wallonië-Ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl