Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stijve moerasweegbree - Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides

Andere namen

Frysk: Lyts kikkertsblêd

English: Lesser Water-plantain

Français: Alisma fausse renoncule

Deutsch: Igelschlauch

Verouderde of andere namen: Echinodorus ranunculoides, Alisma ranunculoides, Kleine waterweegbree, Baldellia ranunculoides var. ranunculoides

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Alismataceae (Waterweegbreefamilie)

Geslacht: Baldellia (Moerasweegbree)

Soort: Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides

Naamgeving (Etymologie): Baldellia is genoemd naar de negentiende eeuwse Italiaanse botanicus Bartolomea Bartolini-Baldelli. Ranunculoides betekent gelijkend op ranunculus (boterbloem).

Ondersoort: De andere ondersoort is Kruipende moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. repens).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt of helofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 5-50 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, soms opstijgende of zelden liggende stengels zijn niet bebladerd en wortelen zelden of niet. Ze zijn vrij fors en worden tot 3 mm dik.

Bladeren: De rozetbladen zijn smal spatelvormig en versmald in een steel, die vaak veel langer is dan de bladschijf. Onder water blijvende planten vormen soms alleen lijnvormige, naar de top geleidelijk versmalde bladeren.

Bloemen: Tweeslachtig. De 1-1,6 cm grote bloemen groeien in één of twee kransen boven elkaar. Elke krans bevat tien tot twintig bloemen. De kroon is wit of bleekroze met een gele nagel. De bloemen heben zes meeldraden. De bloemsteel is ook na de bloei opgericht.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Valentine Kalwij- verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje De vruchthoofdjes worden tot 8 mm breed en zijn rondachtig en kaal. Ze kunnen bijna vijftig nootjes per hoofdje bevatten. Eenzaadlobbig.


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Wim Rubers - CC BY 3.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op periodiek overstroomde, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal zwak zure grond. Ook op blijvend onder water staande plekken (zand, leem en katteklei).

Groeiplaatsen: Water, waterkanten en moerassen (vennen, 's zomers droogvallende duinplassen, langs en in gegraven poelen, ondiepe plasjes, sloten en waterlopen met min of meer stromend water), afgravingen, ijsbaantjes en grasland (in en langs greppeltjes in drassig hooiland).

Verspreiding

Wereld: In het westelijke Middellandse-Zeegebied en in West-Europa. Noordelijk tot in Schotland en Zuid-Scandinavië.


gbif.org

Baldellia ranunculoides


gbif.org

Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides var. ranunculoides)

Nederland: Zeldzaam in de duinen van de Waddeneilanden en Voorne, in laagveengebieden en in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst 2012. Bedreigd. Trend sinds 1950: zeer sterk afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam in de Kempen en op enkele plaatsen in de zandige delen van Vlaanderen.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Stijve moerasweegbree en Kruipende moerasweegbree (Baldellia ranunculoides)

Wallonië: Uitgestorven in Wallonië.
Rode lijst. Verdwenen uit Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra