Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Stomp vlotgras - Glyceria notata

Andere namen

Frysk: Einegers

English: Plicate Sweet-grass

Français: Glycérie pliée

Deutsch: Gefalteter-Schwaden

Verouderde of andere namen: Glyceria plicata, Glyceria notata subsp. notata, Geplooid vlotgras

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Geslacht: Glyceria (Vlotgras)

Soort: Glyceria notata

Naamgeving (Etymologie): Glyceria komt van het Griekse glyceros (zacht), hetgeen slaat op de zoete smaak van de vruchtjes. Notata betekent gemerkt of van een kenmerk voorzien.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 30-75 cm.


Daderot - Public Domain


Petr Filippov - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Wortels: Een kruipende wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De opgerichte stengels zijn aan de voet geknikt of gekromd. In het water zie je soms vlottende stengels.

Bladeren: De bladscheden zijn glad tot vaak ruw. De bladschijf is grasgroen en versmald in een punt.

Bloemen: Tweeslachtig. De pluimtakken bevatten vijf tot vijftien aartjes. De aartjes zijn vrij dichtbloemig. De helmknoppen zijn geel of heel soms paars. Ze zijn 0,7-1,1 mm lang.

Vruchten: Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

   

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond en in voedselrijk, zoet of enigszins brak, stilstaand tot vaak stromend water met kalkhoudende, meestal zwaardere bodems (klei, zavel, leem, veen of zand).

Groeiplaatsen: Waterkanten en water (verlandende greppels, sloten, pelen en beken en drinkpoelen), grasland (natte plekken in weiland), moerassen (moerassige plaatsen), zeeduinen (binnenduinrand), aan de voet van dijken (kwelplekken), opgespoten grond en drooggevallen plaatsen.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en een groot deel van Europa. Noordelijk tot in Zuid-Scandinavië.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het westen van het land, in laagveengebieden, in het noordelijk zeekleigebied en in Zuid-Limburg, vrij zeldzaam in Flevoland en zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het oosten van het land. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Polders en de Leemstreek Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam en zeer zeldzaam of ontbrekend in de Kempen en de Zandstreek.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij algemeen in Brabant en Lotharingen. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Faltiges Süssgras
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra