Wilde planten in Nederland en België

Stomp kweldergras - Puccinellia distans subsp. distans

Frysk-Kweldergers

English-Reflexed Saltmarsh-grass

Français-Glycérie à épillets espacés (Atropis distant)

Deutsch-Gewöhnlicher Salzschwaden

Synoniemen

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Puccinellia is genoemd naar de botanicus Benedetto Puccinelli (1808-1850). Distans betekent uiteenstaand.

Ondersoorten-Bleek kweldergras (Puccinellia distans ssp. borealis) en Stomp kweldergras (Puccinellia distans ssp. distans). Waar beide ondersoorten naast elkaar voorkomen kun je ook tussenvormen aantreffen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-15-60 cm.


Panek - cc by 3.0


Matt Lavin - cc by-sa 2.0


Daderot - Public Domain


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Wortels-Geen uitlopers.


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels


Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Panek - cc by 3.0


Matt Lavin - cc by-sa 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren-De grijsgroene bladen zijn vaak vlak. Ze zijn niet vlezig. Elke bladhelft heeft hoogstens vijf ribben.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De ruwe pluimtakken staan loodrecht af. Na de bloei zijn ze meestal sterk teruggeslagen. De onderste staan met vier of vijf bij elkaar. De aartjes bevatten vier of vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang. Het lemma van de onderste bloemen is breed vliezig gerand en heeft een vliezige top. De nerven lopen niet door tot aan de top. De top van het lemma is afgerond tot afgeknot. Het lemma is 1,8-2,5 mm lang en vaak van onderen af rood aangelopen.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, vaak verdichte grond (klei en zand).

Groeiplaatsen-Pas bedijkte terreinen, plekken met kwel van zout water, zilt grasland, bermen (langs gepekelde wegen), omgewerkte grond langs de kust, langs kustpaden, kwelders (schorren) (o.a. op afgeplagde plekken), aan de voet van zeedijken, aanspoelselgordels, vertrapte oevers van kreken en drinkpoelen, pas afgestoken kanten van diepe sloten op zeeklei, achter zeedijken of smalle duinstroken op plaatsen met zoute kwel, op zilte paatsen in wagensporen, mijnsteenbergen en industrieterreinen nabij metaalfabrieken.

Verspreiding

Wereld-Europa.

Nederland-Inheems. vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. vrij algemeen.

Wallonië-Ingeburgerd. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl