Wilde planten in Nederland en België

Stomp kweldergras - Puccinellia distans subsp. distans

Frysk: Kweldergers

English: Reflexed Saltmarsh-grass

Français: Glycérie à épillets espacés (Atropis distant)

Deutsch: Gewöhnlicher Salzschwaden

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Puccinellia is genoemd naar de botanicus Benedetto Puccinelli (1808-1850). Distans betekent uiteenstaand.

Ondersoorten: Er zijn twee ondersoorten: Bleek kweldergras (Puccinellia distans ssp. borealis) en Stomp kweldergras (Puccinellia distans ssp. distans). Waar beide ondersoorten naast elkaar voorkomen kun je ook tussenvormen aantreffen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni t/m november.

Afmeting: 15-60 cm.


Panek - cc by 3.0


Matt Lavin - cc by-sa 2.0


Daderot - Public Domain


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Wortels: Geen uitlopers.


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels


© Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Panek  - cc by 3.0


Matt Lavin - cc by-sa 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren: De grijsgroene bladen zijn vaak vlak. Ze zijn niet vlezig. Elke bladhelft heeft hoogstens vijf ribben.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De ruwe pluimtakken staan loodrecht af. Na de bloei zijn ze meestal sterk teruggeslagen. De onderste staan met vier of vijf bij elkaar. De aartjes bevatten vier of vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang. Het lemma van de onderste bloemen is breed vliezig gerand en heeft een vliezige top. De nerven lopen niet door tot aan de top. De top van het lemma is afgerond tot afgeknot. Het lemma is 1,8-2,5 mm lang en vaak van onderen af rood aangelopen.


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, vaak verdichte grond (klei en zand).

Groeiplaatsen: Onlangs bedijkte terreinen, plekken met kwel van zout water, grasland (zilt grasland), bermen (langs gepekelde wegen), omgewerkte grond langs de kust, langs kustpaden, kwelders of schorren (o.a. op afgeplagde plekken), aan de voet van zeedijken, waterkanten (aanspoelselgordels, vertrapte oevers van kreken en drinkpoelen en pas afgestoken kanten van diepe sloten op zeeklei, achter zeedijken of smalle duinstroken op plaatsen met zoute kwel en in wagenTegenwoordig ook op mijnsteenbergen en industrieterreinen (nabij metaalfabrieken).

Verspreiding

Wereld: Het grootste deel van Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Nederland: Algemeen langs de kust in het Waddengebied en plaatselijk in Zeeland, vrij algemeen in Flevoland, plaatselijk in het noordelijk zeekleigebied. Eders voornamelijk langs autosnelwegen.

Vlaanderen: Plaatselijk vrij algemeen in het kustgebied. Ingeburgerd langs autosnelwegen, maar ook op mijnsteenbergen en nabij metaalfabrieken. De soort heeft zich uitgebreid in het binnenland.
Wallonië
: Ingeburgerd. Vrij algemeen langs 's winters gepekelde wegen.

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl